Is aan werknemers doorbetaalde provisie belast?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

In deze zaak gaat het om een tussenpersoon die provisie ontvangt bij het afsluiten van verzekeringen of andere financiële diensten. Wanneer een werknemer van deze tussenpersoon deze diensten zelf afneemt, houdt z’n baas de provisie niet, maar betaalt hij deze door aan de desbetreffende werknemer. Onderwerp van discussie met de Belastingdienst is of de werkgever nu wel of niet belasting verschuldigd is over deze provisie. (meer…)

Nieuw besluit over loon, vrijgesteld loon, vergoedingen en verstrekkingen

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Onlangs is een nieuw besluit verschenen over loon, vrijgesteld loon, vergoedingen en verstrekkingen. In dit besluit geeft de staatssecretaris zijn opvattingen over deze onderwerpen. Ten opzichte van voorgaande besluiten is een nieuwe rol weggelegd voor de per  1 januari a.s. ingaande werkkostenregeling. (meer…)