Is aan werknemers doorbetaalde provisie belast?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

In deze zaak gaat het om een tussenpersoon die provisie ontvangt bij het afsluiten van verzekeringen of andere financiële diensten. Wanneer een werknemer van deze tussenpersoon deze diensten zelf afneemt, houdt z’n baas de provisie niet, maar betaalt hij deze door aan de desbetreffende werknemer. Onderwerp van discussie met de Belastingdienst is of de werkgever nu wel of niet belasting verschuldigd is over deze provisie. Volgens de wet is namelijk (bijna) alles wat u van uw baas krijgt belast. Inmiddels is deze zaak voorgelegd aan de Hoge Raad. De Advocaat-Generaal heeft onlangs de Hoge Raad geadviseerd. Hij geeft aan dat het feit dat de tussenpersoon slechts zelden provisie heeft doorbetaald  aan anderen dan zijn eigen werknemers en het feit dat doorbetaling aan de werknemers stopt als hun dienstbetrekking eindigt, er op wijzen dat de provisie opkomt uit de dienstbetrekking en dus belastbaar loon vormt. De te betalen belasting kan echter meevallen omdat er volgens hem in dit geval sprake zou kunnen zijn van zogenoemde producten uit eigen bedrijf. Daar geldt namelijk een speciale regeling voor.
Of de Hoge Raad dit advies volgt, zal blijken uit het latere arrest. Wij adviseren u kritisch te (laten) kijken naar uw eigen doorbetalingen of vergoedingen. Mocht u een fiscaal risico lopen, dan kunt u wellicht nadere maatregelen nemen om de belastingschade te beperken of voorkomen. Uiteraard nemen wij dit onderzoek desgewenst graag voor onze rekening.

Neem voor meer informatie over dit onderwerp vrijblijvend contact met ons op.

Bron: Conclusie A-G Van Ballegooijen 22 december 2011, 11/02478, LJN BV1430
Auteur: mr. H.A. Elbert

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *