Regeling bezwaarschriften btw privégebruik auto nu definitief

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Zoals eerder op deze website aangekondigd, is het nu mogelijk om collectief bezwaar aan te tekenen. Op de website van de Belastingdienst kunt u de definitieve regeling vinden. Wij hebben de tekst hierna opgenomen. Ter aanvulling merkt de Belastingdienst nog op dat u deze regeling onder voorwaarden ook mag gebruiken wanneer het boekjaar afwijkt van het kalenderjaar. Mocht de rechter een collectief bezwaar niet goedkeuren, dan zal men ambtshalve uitspraak doen. (meer…)

Concept collectief bezwaar btw bekendgemaakt

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Zoals u eerder op deze website hebt kunnen lezen, is het mogelijk om collectief bezwaar aan te tekenen tegen de btw-correctie betreffende het privégebruik van de auto. De Belastingdienst heeft de volgende conceptregeling bekend gemaakt: (meer…)

Nieuw btw autobesluit verschenen; dienst privéauto 1,5%

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Het al maanden geleden aangekondigde besluit is deze week verschenen. In dit besluit worden regels gegeven voor de verwerking van de btw bij het gebruik van de auto van de zaak en de privé auto. Bij een auto van de zaak gaat het om het al bekende dienstenpercentage van 2,7. Voor het zakelijke gebruik van een privé- of margeauto wordt een percentage van 1,5 ingevoerd. (meer…)

Autobelastingen in Breda

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Vandaag vindt er weer een casuscollege auto plaats, ditmaal in Breda. Deze cursus autobelastingen geven wij al jaren met groot succes voor belastingadviseurs, accountants, autoverkopers et cetera, zowel incompany als extern. De cursus van vandaag verzorgen wij voor het Register Belastingadviseurs. De volgende onderwerpen komen aan de orde: (meer…)

Bijtelling auto van de zaak binnenkort afhankelijk van daadwerkelijke privékilometers?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

In een grijs verleden was de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak afhankelijk van het aantal privékilometers dat u per kalenderjaar reed. Pas bij 10.000 privékilometers kreeg u te maken met het hoogste bijtellingstarief. Tegenwoordig is grofweg alleen van belang of u meer of minder dan 500 privékilometers rijdt. Komt u boven de 500-grens, dan maakt het – uitzonderingen daargelaten – niet of u heel weinig of heel veel privékilometers rijdt. Op dit gebied komt er mogelijk een wijziging. Het Ministerie start namelijk (meer…)

Thuis lunchen ook door Gerechtshof toegestaan.

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

 Om aan een bijtelling voor het privégebruik van uw auto van de zaak te ontkomen, moet u bewijzen dat u per kalenderjaar niet meer dan 500 privékilometers met deze auto rijdt. Maar let op: rijdt u tijdens uw middagpauze naar huis om te lunchen, dan tellen die zogenoemde lunchkilometers volgens de inspecteur ook mee als privékilometers. De rechtbank in Arnhem heeft onlangs echter bepaald dat lunchkilometers géén privékilometers zijn, maar de inspecteur heeft tegen deze uitspraak beroep aangetekend. Dit hoger beroep heeft de inspecteur op 2 november jl. verloren, zo blijkt uit het volgende persbericht. (meer…)