Wanneer is een geschenk klein genoeg voor de geschenkenregeling?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Geeft de werkgever een geschenk dat te maken heeft met de dienstbetrekking, dan is dat belast. Heeft een geschenk niets te maken met de dienstbetrekking, dan is het niet belast. In een nieuw besluit geeft de staatssecretaris een handvat om te bepalen of het geschenk nu wel of niet te maken heeft met de dienstbetrekking. De Belastingdienst neemt in elk geval aan dat geen sprake is van loon (meer…)

Nieuw loonbesluit: wat is een mobiele telefoon?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Voor de praktijk is het belangrijk om te weten of iets nu een mobiele telefoon is of een computer. Dit omdat de belastingheffing verschillend is. Wil een werkgever zonder belastingheffing een telefoon aan zijn werknemer ter beschikking stellen, dan is het meestal al voldoende dat die telefoon (een communicatiemiddel) minimaal 10% zakelijk wordt gebruikt. Is het geen telefoon maar een computer, dan is minimaal 90% zakelijk gebruik nodig. Om duidelijk te maken of de moderne mobieltjes met internet en andere gadgets voor de belastingheffing telefoons zijn, of computers, gaat de staatssecretaris in het nieuwe loonbesluit uitvoerig op dit onderwerp in. Hij (meer…)

Nieuw besluit over loon, vrijgesteld loon, vergoedingen en verstrekkingen

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Onlangs is een nieuw besluit verschenen over loon, vrijgesteld loon, vergoedingen en verstrekkingen. In dit besluit geeft de staatssecretaris zijn opvattingen over deze onderwerpen. Ten opzichte van voorgaande besluiten is een nieuwe rol weggelegd voor de perĀ  1 januari a.s. ingaande werkkostenregeling. (meer…)