Is aan werknemers doorbetaalde provisie belast?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

In deze zaak gaat het om een tussenpersoon die provisie ontvangt bij het afsluiten van verzekeringen of andere financiële diensten. Wanneer een werknemer van deze tussenpersoon deze diensten zelf afneemt, houdt z’n baas de provisie niet, maar betaalt hij deze door aan de desbetreffende werknemer. Onderwerp van discussie met de Belastingdienst is of de werkgever nu wel of niet belasting verschuldigd is over deze provisie. (meer…)

De kilometervergoeding in de wkr

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Wanneer u ervoor heeft gekozen om de werkkostenregeling (wkr) toe te passen, dan hebt u waarschijnlijk veel tijd besteed aan het bestuderen van de regeling. Maar weet u ook hoe het zit in combinatie met een kilometervergoeding? (meer…)

Het cafetariasysteem in de wkr: een praktische uitwerking

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Wanneer u ervoor heeft gekozen om de werkkostenregeling (wkr) toe te passen, dan hebt u waarschijnlijk veel tijd besteed aan het bestuderen van de regeling. Maar weet u ook hoe het zit bij toepassing van het cafetariasysteem? (meer…)

Werkkostenregeling bij grensarbeiders

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Wanneer u ervoor heeft gekozen om de werkkostenregeling (wkr) toe te passen, dan hebt u waarschijnlijk veel tijd besteed aan het bestuderen van de regeling. Maar weet u ook hoe het zit bij grensarbeiders? (meer…)

Extra controle privégebruik auto

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Het kan u niet ontgaan zijn: de Belastingdienst gaat dit jaar extra controleren op het privégebruik auto. (meer…)