Onrecht en ander te voorkomen fiscaal leed in de wereld van de fiscale toeslagen

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Onlangs mocht ik voor het tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR) een Opinie schrijven over een onderwerp dat in de praktijk vaak onderschat wordt: de toeslagen

 

Inleiding

Welkom in de wereld van de fiscale toeslagen! Het betreft een mooi voorbeeld van een fiscale regeling die in de praktijk niet de aandacht krijgt die zij verdient. Hoewel ik de eerste ben om toe te geven dat u hierin niet al uw declarabele uren kwijt kunt, vraag ik desondanks uw aandacht voor dit onderwerp en een aantal willekeurige onderdelen daarvan die veel leed kunnen veroorzaken, maar waarvan het leed wellicht met een paar kleine aanpassingen eenvoudig te voorkomen is. Zie het maar als maatschappelijk verantwoord handelen van een belastingadviseur.

Het gevaar van de eigen bijdrage

(meer…)

Ombudsman: Belastingdienst/Toeslagen maakt het veel te bont

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

In een onlangs verschenen rapport van de Nationale Ombudsman, krijgt de Belastingdienst/Toeslagen er flink van langs. Er blijkt nog steeds veel mis te gaan in de afwikkeling van de Toeslagen en de communicatie richting de burgers. Zo kan het (veel) te lang duren voordat de toeslagen definitief zijn afgewikkeld en rakken sommige stukken eenvoudigweg kwijt. De Ombudsman heeft dan ook een aantal aanbevelingen gedaan aan de Belastingdienst/Toeslagen:

 

(meer…)

Fiscale voordelen voor kinderen deels afgeschaft

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Per 1 januari 2015 worden de fiscale regelingen voor kinderen aanzienlijk versoberd. Van de huidige 11 regelingen komt een groot aantal te vervallen. (meer…)

Wat wijzigt er bij de kindregelingen?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Zoals u ongetwijfeld uit de diverse media hebt begrepen, gaan de diverse kindregelingen op de schop. Wat betekent dat voor u?

Wanneer het wetsvoorstel wordt goedgekeurd (en dat is op dit moment nog niet zeker), verdwijnen de ouderschapsverlofkorting, de aftrek levensonderhoud voor kinderen, de verschillende regelingen voor alleenstaande ouders en de gratis schoolboeken. De TOG-regeling (tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen) en soortgelijke regelingen blijven wel bestaan, maar worden in andere, soortgelijke, regelingen opgenomen.

Per 1 januari 2015 blijven de volgende vier regelingen over:

  • De kinderbijslag. Deze inkomensonafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen wordt leeftijdsonafhankelijk. De huidige verhoging voor oudere kinderen komt dus te vervallen.
  • Het kindgebonden budget. Dit is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen. Voor alleenstaande ouders wordt deze verhoogd met een ‘alleenstaande ouderkop’.
  • De combinatiekorting. Deze tegemoetkoming voor extra kosten door combinatie werk en zorg blijft bestaan.
  • De kinderopvangtoeslag. Deze compensatie voor kinderopvangkosten blijft bestaan.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Auteur: mr. H.A. Elbert

Kinderopvangtoeslag in het vervolg gekoppeld aan het aantal gewerkte uren

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Per 1 januari is  de hoogte van de toeslag gekoppeld aan het aantal uren dat de minst werkende ouder werkt. Gaat uw kind minder uren per week naar de opvang dan dat u werkt? Neem dan de werkelijke uren.

De uren waarvoor u maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen, berekent u zo: (meer…)

Zelfstandige met kinderopvangtoeslag? Houd in 2012 uw uren goed bij!

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Per 2012 is de hoogte van de kinderopvangtoeslag onder meer afhankelijk van het aantal door de minstverdienende partner gewerkte uren. Bent u in dienst bij een werkgever, dan is het meestal niet zo moeilijk om het aantal gewerkte uren te bepalen. Bent u echter zelfstandig ondernemer, dan is het belangrijk om zelf de door u gewerkte uren bij te houden. Doet u dat niet, (meer…)