Ombudsman: Belastingdienst/Toeslagen maakt het veel te bont

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

In een onlangs verschenen rapport van de Nationale Ombudsman, krijgt de Belastingdienst/Toeslagen er flink van langs. Er blijkt nog steeds veel mis te gaan in de afwikkeling van de Toeslagen en de communicatie richting de burgers. Zo kan het (veel) te lang duren voordat de toeslagen definitief zijn afgewikkeld en rakken sommige stukken eenvoudigweg kwijt. De Ombudsman heeft dan ook een aantal aanbevelingen gedaan aan de Belastingdienst/Toeslagen:

 

  1. Toeslagen dient zijn organisatie zo in te richten dat bij elke verstoring of overschrij- ding van een beslistermijn zijn medewerkers voldoende instrumenten en verantwoor- delijkheden krijgen om de gevolgen hiervan voor elk huishouden dat getroffen wordt in tijd en omvang tot een minimum te beperken.
  2. Toeslagen dient terughoudend gebruik te maken van de (verruimde) beslistermijnen; met name in geval van verlenging met dertien weken bij eerste aanvragen (met ver- hoogd risico) en bij de verdaging van de bezwaartermijn. Als Toeslagen toch gebruik maakt van de verruimde beslistermijnen dan beslist Toeslagen ook in deze gevallen als- nog zo snel mogelijk.
  3. Toeslagen dient de individuele burger tijdig te laten weten hoe lang hij nog moet wach- ten op een beslissing en dient die toezegging ook na te komen.
  4. Toeslagen zorgt in 2015 voor een oplossing voor het onbehandeld laten van toegestuurde stukken.

 

Wat kunt u ondertussen zelf doen op de kans op onaangename verrassingen zo goed mogelijk te voorkomen? Zorg dat u tijdig reageert op vragen van de Belastingdienst/Toeslagen, en bewaar een kopie. Bewaar alle bonnetjes, bankafschriften en dergelijke die met uw toeslag te maken hebben, ook al gaat het om een toeslag van jaren geleden. Houd tot slot goed in de gaten of de beschikkingen die u van de Belastingdienst/Toeslagen ontvangt definitief zijn of niet. Zo lang het woord ‘definitief’ er niet bij staat, kan men namelijk nog terugkomen op het besluit, zelfs na jarenlange stilte. Duurt het u te lang? Neem dan desnoods zelf schriftelijk contact op met de Belastingdienst/Toeslagen en vraag om een definitieve beschikking.

 

Wilt u meer informatie of – bijvoorbeeld – een cursus over de diverse toeslagen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *