Bijtelling auto van de zaak binnenkort afhankelijk van daadwerkelijke privékilometers?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

In een grijs verleden was de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak afhankelijk van het aantal privékilometers dat u per kalenderjaar reed. Pas bij 10.000 privékilometers kreeg u te maken met het hoogste bijtellingstarief. Tegenwoordig is grofweg alleen van belang of u meer of minder dan 500 privékilometers rijdt. Komt u boven de 500-grens, dan maakt het – uitzonderingen daargelaten – niet of u heel weinig of heel veel privékilometers rijdt. Op dit gebied komt er mogelijk een wijziging. Het Ministerie start namelijk (meer…)

Belastingwijzigingen per 1 januari 2011: Aanpassing willekeurige afschrijving

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

De willekeurige afschrijving is een instrument om te schuiven met de winst van uw onderneming. Normaal mag u slechts volgens een vast stramien afschrijven, maar met de willekeurige afschrijving kunt u – zoals de naam al zegt – uw afschrijving willekeurig nemen. Deze regeling wordt per 1 januari aangepast. (meer…)

Belastingwijzigingen per 1 januari 2011: belangrijke wijziging fiscaal partnerschap

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Per 1 januari a.s. wijzigt het begrip ‘fiscaal partnerschap’. Kijk goed of u vanaf die datum wel of geen fiscaal partner hebt. Een klein foutje kan hele grote financiële gevolgen hebben. Bij tijdige actie kunt u zichzelf veel financiële ellende besparen. (meer…)

Nieuw besluit over loon, vrijgesteld loon, vergoedingen en verstrekkingen

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Onlangs is een nieuw besluit verschenen over loon, vrijgesteld loon, vergoedingen en verstrekkingen. In dit besluit geeft de staatssecretaris zijn opvattingen over deze onderwerpen. Ten opzichte van voorgaande besluiten is een nieuwe rol weggelegd voor de per  1 januari a.s. ingaande werkkostenregeling. (meer…)