Rechtbank: auto met weinig kilometers is nieuw. Gevolg: meer BPM verschuldigd.

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Is een auto nieuw of niet? Het antwoord op deze vraag is onder meer van groot belang voor de heffing van BPM. Wanneer een auto bij binnenkomst in Nederland niet meer nieuw is, is men – veel – minder BPM verschuldigd. Het antwoord op deze vraag kan per rechter verschillen. Dit komt omdat in de huidige wetgeving geen definitie van het begrip ‘gebruikt’ te vinden is. De Hoge Raad oordeelde in 2009 dat het gaat om het gebruik, dat wil zeggen het aantal kilometers op de teller en eventuele gebruikssporen. Eerder dit jaar oordeelde een hof echter dat dit niet in alle gevallen geldt en dat het aantal kilometers en de staat van de auto (gebruikssporen, aanwezigheid van schade of juist niet), juist niet relevant zijn. Het gaat volgens dit hof om het antwoord op de vraag of de auto eerder in het buitenland geregistreerd is of niet. De staatssecretaris deelt deze opvatting niet en heeft cassatie aangetekend. Wat dat betreft moeten we nog even wachten op definitief uitsluitsel van de Hoge Raad.

De uitspraak die de rechtbank Zeeland-West-Brabant op 17 oktober in deze kwestie heeft gedaan zal de staatssecretaris beter bevallen. Deze rechter is van oordeel dat je puur naar het aantal kilometers op de teller moet kijken en acht een eerdere registratie in het buitenland en/of het aanwezig zijn van gebruikssporen niet relevant. Nu gaat het in deze zaak ook om auto’s met een hele lage kilometerstand die vlak na de buitenlandse registratie naar Nederland zijn gebracht. Deze 39 auto’s hebben bijvoorbeeld op het moment van invoer vrijwel allemaal  een kilometertellerstand tussen de 6 en 39, waarbij de meeste auto’s minder dan 10 kilometer hebben gereden. Eén van de auto’s heeft echter een kilometertellerstand van 84. De auto’s zijn alle eerst in het buitenland op kenteken gesteld. 38 van de 39 auto’s zijn binnen twee weken na de datum eerste toelating in het buitenland, in Nederland ingevoerd. Eén auto is bijna vijf maanden na de datum van eerste toelating ingevoerd. Geen van de auto’s heeft sporen van gebruik of beschadiging. De belastingplichtige is van mening dat het slechts van belang is of de auto voorafgaande aan de invoer in het buitenland op kenteken heeft gestaan. De inspecteur stelt zich op het standpunt dat maatgevend is of de auto gebruikssporen heeft en de auto minimaal 12 maanden oud is en de auto meer dan 3.000 kilometer heeft gereden. Op grond van het lage kilometeraantal oordeelt de rechter in de huidige zaak dat de auto’s nieuw zijn. Of men in hoger beroep gaat, is ons niet bekend.

Auteur: mr. H.A. Elbert
Bron: uitspraak

 

Auto nieuw of niet? Belangrijke uitspraak rechter zet inspecteur op achterstand.

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Het verschil tussen een nieuwe of een gebruikte auto is niet altijd even duidelijk, vooral bij auto’s die vrijwel nagelnieuw zijn en weinig kilometers op de teller hebben. De rechter geeft in een recente uitspraak een helder richtsnoer in het voordeel van degene die een auto importeert.
(meer…)

Namaakspullen als souvenir? Let op de risico’s.

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Neemt u namaak merkspullen mee van uw vakantie buiten de EU? Dan knijpt de Douane een oogje dicht als u zich beperkt tot artikelen voor eigen gebruik. Maar let op: (meer…)

Ook bezwaar mogelijk tegen correctiebericht privégebruik auto

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Vindt de inspecteur dat u maandelijks te weinig afdraagt voor het privégebruik van uw auto van de zaak, dan kan hij uw werkgever vragen om meer te betalen. Hiervoor dient de werkgever een correctiebericht in. Is de werkgever het hier niet mee eens, dan mag de werkgever in bezwaar en beroep gaan, ook al staat dat niet in de wet. Dit heeft de rechter in Breda onlangs bepaald in een zaak over een geïmporteerde Volvo. (meer…)

“De auto, zakelijk en privé” ligt nu in de winkel!

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Ons meest recente boek, de derde druk van “De auto, zakelijk en privé” ligt nu in de winkel!
(meer…)

BPM-aangifte wordt veel sneller!

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Vanaf 1 juli gaat uw BPM-aangifte veel sneller. Nu krijgt u eerst een akkoord van de Belastingdienst wanneer u uw voertuig aangeeft tegen een waarde die de goedkeuring van de Belastingdienst weg kan dragen. Bent u van mening dat die waarde te hoog is, dan hebt u dus pech, want dan kunt u geen aangifte doen. Wat dat betreft heeft de Belastingdienst dus een machtspositie. Aan die machtspositie komt per 1 juli een eind. U mag dan aangifte doen tegen de door u gewenste waarde, en uw aangifte wordt afgewikkeld. Pas dan gaat de inspecteur kijken of hij het met uw waarde eens is. U hoeft dus niet meer op zijn akkoord te wachten.

Meer informatie of advies? Neem contact op met Heleen Elbert via elbert@elbertfiscaal.nl.

Auteur: mr. H.A. Elbert