Periodieke gift in de toekomst zonder notaris

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Wanneer u elk jaar een gift overmaakt aan hetzelfde goede doel, kunt u meer belasting aftrek behalen wanneer u deze periodieke gift laat vastleggen in een notariële akte. In de toekomst mag dit ook zonder notariële akte. Dit levert degene die de notaris betaald (u of het goede doel) een kostenbesparing op. U moet nog wel even wachten op dit voordeel, want staatssecretaris Weekers verwacht dit eerst in 2014 of 2015 in te kunnen voeren.

Geen giftenaftrek voor vrijwilliger zonder rechten

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

U heeft geen recht op giftenaftrek als u werkt als vrijwilliger voor een algemeen nut beogende instelling (een goed doel), maar hiervoor geen kosten maakt en geen recht heeft op een vergoeding. Dit is ook het geval als het goede doel te weinig financiële middelen heeft om een vergoeding aan te bieden. (meer…)

Is estate planning echt uw ding?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Estate planning is een uitbreiding van financiële planning en bestaat uit het op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier overdragen van vermogen aan de volgende generaties. Voor wie een echte definitie (van mr. C.B. Baard) wil: “Estate planning is het geheel van maatregelen dat de omvang en de samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de civiele en fiscale positie van een aspirant-erflater en diens toekomstige erfgenamen.” (meer…)