Fiscale eenheid kan ook over de grens

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Zoals u wellicht weet, kunnen twee of meer bv’s samen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting vormen. Zo’n fiscale eenheid (die overigens ook in iets andere vorm voor de omzetbelasting bestaat) brengt diverse voordelen met zich mee. U kunt bijvoorbeeld volstaan met één aangifte vennootschapsbelasting, en onderlinge transacties worden meestal niet belast. Tussen de bv’s moet een aandelenrelatie bestaan, en zo zijn er nog een aantal eisen. Meestal bestaat een fiscale eenheid uit een moeder- en een of meerdere (klein-)dochtermaatschappijen. Vereist is dat de bv’s die het betreft in Nederland zijn gevestigd.
Sinds het zogenoemde Papillion-arrest, is het ook mogelijk om een fiscale eenheid aan te gaan tussen bv’s met een buitenlandse ‘tussenschakel’, bijvoorbeeld tussen een Nederlandse moedermaatschappij en een Nederlandse kleindochtermaatschappij, waarbij de tussenliggende dochtermaatschappij in een EU-land is gevestigd (de buitenlandse moedermaatschappij valt buiten de fiscale eenheid). Een andere nieuwe mogelijkheid is een fiscale eenheid tussen twee Nederlandse dochtermaatschappijen met een gezamenlijke buitenlandse moedermaatschappij (de buitenlandse moedermaatschappij valt buiten de fiscale eenheid). Hoewel deze mogelijkheden nog niet in de wet staan, worden ze wel toegestaan door een besluit van de staatssecretaris, in de praktijk aangeduid als het Vlinderbesluit.

 

Het gerechtshof in Arnhem heeft op 26 april jl. in hoger beroep goedgekeurd dat zo’n fiscale eenheid zelfs mogelijk is wanneer de ‘tussenschakel’ niet in, maar buiten de EU is gevestigd. Het ging daarbij om een fiscale eenheid tussen de twee Nederlandse dochtermaatschappijen van een Israëlische moedermaatschappij.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.
Auteur: mr. H.A. Elbert
Bron:
Wetsvoorstel, Nota naar aanleiding van het verslag etc. TK 2015-2016, i

Wat kunt u met een flex b.v.?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat alle dga’s per 1 oktober jl. in het bezit zijn van een of meer flex bv’s. Wat kunt u daar nu eigenlijk mee? Hoewel er vaak van uit wordt gegaan dat de invoering van de flex bv fiscaal geen gevolgen heeft, is dat natuurlijk niet zo.
Een ondernemer zal al vaak de voordelen zien van de nieuwe flexibiliseringsmogelijkheden: aandelen zonder winstrecht, aandelen zonder stemrecht en alle andere mogelijke varianten. Daarnaast kan het kapitaal natuurlijk onder voorwaarden afgeboekt worden naar een eurocent. Voor een adviseur (en natuurlijk ook voor de dga) is het in dat kader uitkijken geblazen. Een wijziging in de rechten van de aandelen kan zo maar onbedoelde fiscale gevolgen hebben. Daarnaast is er natuurlijk ook de wijziging in de aansprakelijkheidsregelingen. Dat een en ander fiscale vragen op kan roepen is inmiddels ook door de staatssecretaris erkend. In de pitstop die ik binnenkort verzorg over de dga en zijn flex bv ga ik natuurlijk uitgebreid in op die onderwerpen. Hieronder neem ik u alvast kort mee naar een aantal onderwerpen die gewijzigd zijn als gevolg van de invoering van de flex bv. (meer…)

Nieuw besluit bedrijfsopvolging

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Onlangs is een nieuw besluit gepubliceerd waarbij de eisen voor de fiscaal zeer gunstige bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) zijn versoepeld. Een van de versoepelingen betreft de voortzettingseis. De BOR kan hierdoor vaker worden toegepast in de volgende gevallen: (meer…)

Belangrijk arrest fiscale eenheid en belastingverdrag

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

De Hoge Raad heeft vorige week arrest gewezen in een zaak over de verdragstoepassing bij een fiscale eenheid. De vraag is of men bij het beoordelen van het land van belastingplicht van de moeder alleen naar de moeder moet kijken, of naar de complete fiscale eenheid zoals de staatssecretaris wil. In deze zaak (meer…)

Onjuiste naam? Aanslag vernietigd.

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Soms kan een onjuiste tenaamstelling van een aanslag grote gevolgen hebben. Onlangs heeft de rechter in Leeuwarden beslist dat een naheffingsaanslag omzetbelasting kwam te vervallen omdat deze was opgelegd aan het bedrijf en niet aan de fiscale eenheid. (meer…)

Belangrijke uitspraak teruggaaf “Van der Steen” btw; dga hoeft btw niet terug te betalen

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Hof Amsterdam heeft onlangs bepaald dat de een dga de  – achteraf niet terecht – afgetrokken btw mag houden. Deze opvatting van de rechter is compleet tegengesteld aan de opvattingen van de staatssecretaris (en dus de inspecteur)  met betrekking tot de zogenoemde “Van der Steen”-gevallen. (meer…)