Wat kunt u met een flex b.v.?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat alle dga’s per 1 oktober jl. in het bezit zijn van een of meer flex bv’s. Wat kunt u daar nu eigenlijk mee? Hoewel er vaak van uit wordt gegaan dat de invoering van de flex bv fiscaal geen gevolgen heeft, is dat natuurlijk niet zo.
Een ondernemer zal al vaak de voordelen zien van de nieuwe flexibiliseringsmogelijkheden: aandelen zonder winstrecht, aandelen zonder stemrecht en alle andere mogelijke varianten. Daarnaast kan het kapitaal natuurlijk onder voorwaarden afgeboekt worden naar een eurocent. Voor een adviseur (en natuurlijk ook voor de dga) is het in dat kader uitkijken geblazen. Een wijziging in de rechten van de aandelen kan zo maar onbedoelde fiscale gevolgen hebben. Daarnaast is er natuurlijk ook de wijziging in de aansprakelijkheidsregelingen. Dat een en ander fiscale vragen op kan roepen is inmiddels ook door de staatssecretaris erkend. In de pitstop die ik binnenkort verzorg over de dga en zijn flex bv ga ik natuurlijk uitgebreid in op die onderwerpen. Hieronder neem ik u alvast kort mee naar een aantal onderwerpen die gewijzigd zijn als gevolg van de invoering van de flex bv.

Fiscale eenheid
De wetgeving rondom de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting is inmiddels zo gewijzigd dat als aanvullende eis geldt dat het bezit van de juridische en economische eigendom van ten minste 95% van de aandelen in het nominaal gestorte kapitaal van de dochtermaatschappij 95% van de statutaire stemrechten in de dochtermaatschappij vertegenwoordigt. Het werken met stemrechtloze aandelen of aandelen met een beperkt stemrecht kan dus onbedoeld het ontbinden van een fiscale eenheid tot gevolg hebben met alle fiscale gevolgen van dien.

Uitkeringstoets
Om de aansprakelijkheid van de dga te beperken doet u er goed aan om voorafgaand aan elke uitkering een uitkeringstoets te doen, en ook niet onbelangrijk, dit goed vast te leggen. Bij een bv met goede en stabiele financiële reserves zal het risico beperkt zijn. Dit geldt ook wanneer er ruimschoots voldoende reserves zijn. Twijfelt u echter of de bv in de toekomst haar betalingsverplichtingen na kan komen, dan is een uitkeringstoets beslist noodzakelijk.

Aansprakelijkstelling
Een aansprakelijkstelling van de dga, bijvoorbeeld door het niet voldoen aan de uitkeringstoets, roept ook nog andere vragen op. Kan de dga iets met het teruggevorderde bedrag? En zo ja, is dit dan negatief inkomen uit aanmerkelijk belang, of is er sprake van negatief loon? De dga die gewend is alleen aansprakelijk te zijn bij het niet nakomen van de meldingsplicht van betalingsonmacht en andere ‘oudere’ regelingen, kan nog wel eens bedrogen uitkomen.

Aanmerkelijk belang
Tot slot vraag ik uw aandacht voor de gevolgen van de flexibilisering voor de aanmerkelijk belangregeling. Gaat u schuiven met de winst- of stemrechten van bepaalde aandelen, dan kunt u hiermee mogelijk gevolgen inroepen op het aanmerkelijk belang terrein. Hou daarom altijd rekening met de mogelijkheid dat aandelen door deze wijziging een (soort) aanmerkelijk belang gaan vormen of juist niet. Dit kan bovendien gevolgen hebben voor de terbeschikkingstellingsregeling en soortgelijke regelingen.

Kortom, de op zich toe te juichen flexibele mogelijkheden van het nieuwe flex bv recht brengen ook de nodige fiscale gevolgen met zich mee. Aan u als adviseur de schone taak om uw cliënt hierover in te lichten en waar nodig te raden.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Laat u dan uitvoerig door mij bijpraten tijdens de pitstop De dga en zijn flex-bv.

Zie ook mijn originele blog op Taxence
Auteur: mr. H.A. Elbert

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *