Ruime schenkingsvrijstelling per 1 januari van de baan

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Sinds enige tijd kunt u belastingvrij € 100.000 schenken aan wie u maar wilt, mits diegene deze schenking gebruikt voor: (meer…)

Staatssecretaris verduidelijkt mogelijkheden schenkingsvrijstelling € 100.000

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

In een – op Sinterklaasdag – ontvangen toelichting op het Belastingplan 2014, worden enkele (on)mogelijkheden van de ruime schenkingsvrijstelling van € 100.000 nader toegelicht. Zo blijkt het ook mogelijk te zijn (meer…)

Rente op restschuld hypotheek al vanaf 29 oktober aftrekbaar

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat u de rente op een eventuele restschuld van uw hypotheek al vanaf 29 oktober 2012 mag aftrekken van uw belastingen. Volgens eerdere plannen zou deze tegemoetkoming pas op 1 januari a.s. ingaan. U hoeft met de verkoop van uw woning dus niet meer tot volgend jaar te wachten om deze tegemoetkoming te kunnen gebruiken. Daarnaast kunt u deze restschuld vermoedelijk nog minimaal 10 jaar (meer…)

Bezwaar WOZ-waarde zinvol?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Een dezer dagen ontvangt u van uw gemeente de jaarlijkse WOZ-beschikking voor uw woning of bedrijfspand. Deze beschikking vindt u terug op uw aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. Op dit aanslagbiljet staat de waarde per 1 januari 2011. Het is zinvol om te beoordelen of deze waarde nog wel klopt. (meer…)

Geen overdrachtsbelasting door partnerschap voor één dag?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Wanneer u gehuwd bent of geregistreerd partner, en u gaat uit elkaar, dan mag u uw onroerende zaken aan elkaar overdragen zonder daarover overdrachtsbelasting te betalen. Dit scheelt u al gauw 6% belasting (bij woningen tijdelijk 2%), over de verkoopwaarde van deze onroerende zaak. Voor deze belastingbesparingsmogelijkheid hoeft u geen geliefden te zijn. Twee zakenpartners zijn er in geslaagd om op deze manier een aantal panden belastingvrij aan elkaar over te dragen. (meer…)

23 november: training WOZ

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Op 23 november a.s. verzorgen wij in Vianen een training over de WOZ.  Hoewel vrijwel iedere ondernemer en particulier te maken krijgt met de Wet WOZ, worden er bij de bestrijding en advisering vaak onnodige fouten gemaakt. Een onjuiste WOZ-waarde of een onjuiste toepassing van de Wet WOZ kan grote fiscale en financiële gevolgen hebben. Dat maakt de toepassing van de Wet WOZ een vaak onderschat element van de fiscale advisering. Wilt u wel goed beslagen ten ijs komen bij uw cliënt, in bezwaar of bij de rechter? (meer…)