Nieuw feit na echtscheiding

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Wanneer de inspecteur u een aanslag oplegt, kan hij hier later meestal niet meer op terug komen. Dit is anders wanneer hij later zaken ontdekt die hem op het moment dat hij de aanslag heeft opgelegd niet bekend waren, het zogenoemde nieuwe feit. Is er geen nieuw feit, dan heeft de inspecteur meestal pech. In een recente uitspraak gaat het om de vraag hoe dat nu eigenlijk zit na een echtscheiding. (meer…)

Prinsjesdagnieuws: aftrek kinderalimentatie en levensonderhoud verwanten beperkt

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Wanneer u betaalt voor het levensonderhoud van uw kinderen (of andere verwanten), bijvoorbeeld door het betalen van kinderalimentatie, dan kunt u onder voorwaarden jaarlijks een vast bedrag van uw belasting aftrekken. Dit kan tot uw kinderen 30 jaar oud zijn. Per 1 januari 2012 heeft u nog maar recht op aftrek tot uw kinderen 21 jaar oud zijn, zo staat te lezen in het Belastingplan 2012. (meer…)

Hypotheekrente na echtscheiding niet altijd aftrekbaar

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Betaalt de u hypotheekrente voor de door uw ex bewoonde voormalige echtelijke woning, dan kunt u deze rente vaak nog een bepaalde tijd van uw eigen inkomen aftrekken. Maar let op: zet u een en ander niet goed op papier, of bepaalt de rechter dat uw ex de rente eigenlijk moet betalen, dan bent u de klos! (meer…)

Scheiden of trouwen? Kijk eens naar uw huwelijkse voorwaarden!

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Een huwelijk kan mislukken. Zowel het sluiten van een huwelijk als het mislukken van een huwelijk heeft naast emotionele gevolgen, ook fiscale gevolgen. Een aantal van deze fiscale gevolgen kunt u voorkomen door tijdig stappen te nemen. (meer…)

Is estate planning echt uw ding?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Estate planning is een uitbreiding van financiële planning en bestaat uit het op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier overdragen van vermogen aan de volgende generaties. Voor wie een echte definitie (van mr. C.B. Baard) wil: “Estate planning is het geheel van maatregelen dat de omvang en de samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de civiele en fiscale positie van een aspirant-erflater en diens toekomstige erfgenamen.” (meer…)

Belastingwijzigingen per 1 januari 2011: belangrijke wijziging fiscaal partnerschap

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Per 1 januari a.s. wijzigt het begrip ‘fiscaal partnerschap’. Kijk goed of u vanaf die datum wel of geen fiscaal partner hebt. Een klein foutje kan hele grote financiële gevolgen hebben. Bij tijdige actie kunt u zichzelf veel financiële ellende besparen. (meer…)