Collectief bezwaar tegen BUA correctie auto btw mogelijk

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Uit overleg tussen de Belastingdienst en diverse brancheorganisaties leiden wij af dat het mogelijk wordt om collectief bezwaar in te dienen tegen de BUA correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak. (meer…)

Inspecteur moet dwangsom betalen ondanks fouten in bezwaarschrift

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Dient u een bezwaarschrift in bij de Belastingdienst, dan gelden er bepaalde spelregels. U mag het bezwaarschrift bijvoorbeeld niet altijd per fax indienen, en ook moet in het bezwaarschrift staan waar u nu eigenlijk bezwaar tegen aantekent. Desondanks moet de inspecteur u de gelegenheid geven om deze fouten te herstellen. Laat hij niets van zich horen dan kan de inspecteur zelfs veroordeeld worden om u een dwangsom te betalen (meer…)

Woning gekocht vóór 15 juni? Mogelijk toch korting overdrachtsbelasting!

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

De (tijdelijke) verlaging van de overdrachtsbelasting naar 2% is ingegaan per 15 juni 2011. Hebt u in de weken voor 15 juni een woning gekocht, dan zijn de druiven waarschijnlijk zuur, maar wellicht is er voor u toch een mogelijkheid om een deel van de door u betaalde overdrachtsbelasting terug te krijgen. (meer…)

De risico’s of voordelen van een belastingprocedure: nieuwe standpunten.

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Bent u het niet eens met de uitspraak die de inspecteur heeft gedaan op uw bezwaarschrift? Bent u het niet eens met de uitspraak die de rechter heeft gedaan in een belastingprocedure? Dan kunt u daartegen in beroep of in hoger beroep gaan. Het is verstandig om dit besluit weloverwogen te nemen. Niet alleen uit kostenoogpunt, maar ook uit procedureel oogpunt, zo blijkt nog maar eens uit een recent arrest van de Hoge Raad. (meer…)