Belangrijk arrest fiscale eenheid en belastingverdrag

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

De Hoge Raad heeft vorige week arrest gewezen in een zaak over de verdragstoepassing bij een fiscale eenheid. De vraag is of men bij het beoordelen van het land van belastingplicht van de moeder alleen naar de moeder moet kijken, of naar de complete fiscale eenheid zoals de staatssecretaris wil. In deze zaak (meer…)

Hoe hoog is de box 3 vrijstelling voor buitenlanders?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Hebt u, wanneer u in het buitenland woont, ook recht op de box 3 belastingvrijstelling? Onlangs heeft Advocaat-Generaal Niessen bekend gemaakt dat hij van mening is dat u, wanneer u in het buitenland woont, alleen recht heeft op deze vrijstelling wanneer u kiest voor de zogenoemde binnenlandse belastingplicht. Doet u dat niet, dan hangt het van het belastingverdrag en uw inkomen af hoe hoog uw vrijstelling is. Kiest u niet voor binnenlandse belastingplicht en wilt u de inspecteur geen nadere informatie geven, dan bent u (tot nu toe) uw vrijstelling kwijt. (meer…)

Dubbele belasting bij vererving “vastgoed” aandelen mogelijk

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Onder omstandigheden is het mogelijk dat erfgenamen twee keer belasting betalen over aandelen in een onroerend goed lichaam (zogenaamde artikel 4 aandelen). Dit is de conclusie die de advocaat-generaal heeft genomen in een langlopende belastingprocedure. (meer…)