Belastingdienst gaat DigiD problematiek te lijf.

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Er is elektronisch ingebroken bij het bedrijf DigiNotar. Daar zijn frauduleuze certificaten bij in omloop gekomen. Certificaten zijn nodig om het internetverkeer veilig te laten verlopen. Dit geldt voor websites die gebruik maken van DigiNotar, zoals DigiD. Als certificaten niet betrouwbaar zijn, betekent dit dat het niet 100% is uit te sluiten dat gebruikers een risico lopen om herleid te worden naar een malafide versie van een website.¬†Wat betekent dit voor uw contacten met de Belastingdienst? Kunt u veilig aangifte doen? (meer…)