Belastingdienst gaat DigiD problematiek te lijf.

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Er is elektronisch ingebroken bij het bedrijf DigiNotar. Daar zijn frauduleuze certificaten bij in omloop gekomen. Certificaten zijn nodig om het internetverkeer veilig te laten verlopen. Dit geldt voor websites die gebruik maken van DigiNotar, zoals DigiD. Als certificaten niet betrouwbaar zijn, betekent dit dat het niet 100% is uit te sluiten dat gebruikers een risico lopen om herleid te worden naar een malafide versie van een website. Wat betekent dit voor uw contacten met de Belastingdienst? Kunt u veilig aangifte doen?

De website van de Belastingdienst vermeldt hierover het volgende:

Informatie die u op de sites www.belastingdienst.nl, www.douane.nl en www.toeslagen.nl vindt is volledig betrouwbaar (HE: aldus de Belastingdienst zelf).

Particulier

Als u als PARTICULIER aangifte doet, een toeslag aanvraagt of een andere transactie wilt doen, waarbij gebruik wordt gemaakt van DigiD, dan adviseren we u om hiermee te wachten tot de herstelwerkzaamheden met betrekking tot DigiD zijn afgerond. Het ziet er nu naar uit dat dit enkele dagen kan duren.

Ondernemers

Bij het beheersen van de gevolgen van de problematiek met betrekking tot DigiNotar analyseert de overheid samen met het bedrijfsleven per sector potentiële gevolgen. Zodra de gevolgen per sector bekend zijn worden deze gepubliceerd door de overheid en het bedrijfsleven. Voor de fiscale sector heeft dit voor het ministerie van Financiën, VNO-NCW, MKB-Nederland en betrokken bedrijven geleid tot onderstaande conclusie.

Elektronische aangifte ondernemers

Naar aanleiding van de situatie rond de DigiNotar-beveiligingscertificaten is er intensief overleg gevoerd tussen de Belastingdienst, het ministerie van Financiën, VNO-NCW, MKB-Nederland, ICT-Office en diverse softwareleveranciers en belastingconsulenten. In het overleg is vastgesteld dat de systemen waarmee ondernemers direct of via hun intermediair aangifte doen ook in deze situatie kunnen blijven functioneren. Het systeem kent voldoende aanvullende waarborgen voor een veilige aangifte. Alle betrokken partijen zijn overeengekomen dat de situatie de komende tijd nauwgezet wordt gemonitord. Indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, wordt in overleg met de betrokken partijen bepaald welke vervolgactie noodzakelijk is. Als zich onverhoopt toch vertragingen voordoen, dan zal de Belastingdienst hier coulant mee omgaan.

Andere sectoren

Over de andere sectoren vindt op dit moment intensieve analyse plaats door overheid en betrokken bedrijfsleven. Zodra deze resultaten bekend zijn worden deze per sector gepubliceerd.

Douane

Voor de Douane geldt dat de grote gegevensstromen gebaseerd zijn op een andere technologie. Het is daarom niet te verwachten dat de genoemde problematiek zich hier zal voordoen. Wel geldt voor enkele kleinere werkstromen die van websites gebruikmaken met soortgelijke certificaten, zoals bijvoorbeeld accijnzen, dat de herstelwerkzaamheden moeten worden afgewacht.

Voor meer achtergrondinformatie kunt u kijken op de site van de rijksoverheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *