Geen btw aftrek bij gekunstelde constructie

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat een zogenoemde sale-leaseback constructie van een ziekenhuis zo gekunsteld is, dat men geen recht heeft op aftrek van btw. Omdat een ziekenhuis (net als veel andere medische en overheidsinstanties) geen recht heeft op aftrek van btw, wordt soms een ander bedrijf opgericht. Dit bedrijf koopt de (vaak dure) installaties en trekt de btw af. Vervolgens verhuurt het nieuwe bedrijf deze installaties aan het ziekenhuis. Op die manier krijgt het ziekenhuis via een omweg toch de btw in handen. De Hoge Raad maakt hier nu korte metten mee: bij dit soort gekunstelde constructies is geen btw-aftrek mogelijk.

Een van de overwegingen van de Hoge Raad is als volgt:

“In zijn arresten met betrekking tot het verbod van misbruik van recht heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat, wanneer misbruik van recht is vastgesteld, de in het kader daarvan verrichte transacties zo moeten worden geherdefinieerd dat de situatie wordt hersteld zoals zij zou zijn geweest zonder de transacties die dit misbruik vormen (…). Dienaangaande heeft het Hof van Justitie voorts geoordeeld dat het recht op aftrek mag worden onthouden voor elke transactie waarvan vaststaat dat misbruik is of wordt gemaakt van het recht op aftrek (zie eveneens het arrest Halifax, punt 95). Bij deze correctie is niet van belang wie van de bij het misbruik van recht betrokken partijen het misbruik heeft gepleegd en evenmin wie van het beoogde of verkregen belastingvoordeel (het meest) heeft geprofiteerd. Anders dan het middel betoogt staat het ontbreken van een specifieke wettelijke bepaling die het recht op aftrek in geval van misbruik wegneemt, niet eraan in de weg dat de in aftrek gebrachte omzetbelasting wordt nageheven.”

Kortom, de btw-aftrek wordt teruggedraaid.
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Auteur: mr. H.A. Elbert
Bron: HR 10 februari 2012, nr. 09/03203, nr. 08/05317, LJN BQ4228

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *