Ook BTW-ondernemerschap bij gedeeltelijke verhuur van uw eigen woning aan uw B.V.

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Om BTW af te kunnen trekken, moet u ook BTW-ondernemer zijn. De rechter heeft onlangs bepaald dat u ook BTW-ondernemer kunt zijn wanneer u kamers in uw eigen woning verhuurt aan uw eigen B.V. Het is volgens de rechter in dit geval geen probleem dat deze kamers niet zelfstandig zijn, en dus geen eigen ingang en/of sanitaire voorzieningen hebben. Het gevolg is dat de ondernemer een deel van de BTW die hij heeft betaald voor het bouwen van zijn eigen woning terug krijgt van de Belastingdienst.De Rechtbank in Breda heeft dit bepaald in zijn onlangs gepubliceerde uitspraak van 17 november jl., nr. 09/03994, LJN BO5164. De volgende overweging van deze rechter willen wij u niet onthouden, omdat u hieruit kunt afleiden of u in ongeveer dezelfde omstandigheden verkeert:

De rechtbank is van oordeel dat de verhuur in het voorliggende geval een activiteit vormt die zich in het economisch verkeer afspeelt. De rechtbank baseert dit oordeel met name op de omstandigheid dat de bedrijfsruimte ter beschikking staat aan werknemer [werkn[A] van [F] BV en dat belanghebbende er slechts als bestuurder van [F] BV gebruik van mag maken. Op basis van het huurcontract is het de echtgenote van belanghebbende verboden om de bedrijfsruimte te gebruiken. Tenslotte vindt de verhuur plaats voor een periode van vijf jaar met een mogelijke verlenging van vijf jaar. Naar het oordeel van de rechtbank is in deze situatie ten aanzien van de verhuur van de bedrijfsruimte sprake van de exploitatie van een vermogensbestanddeel om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Artikel 7, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet brengt dan mee dat belanghebbende ondernemer is.

Auteur: mr. H.A. Elbert

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *