Meld ook tijdelijke betalingsonmacht!

Wanneer u uw belastingschuld niet kunt betalen, doet u er goed aan om dit z.s.m. te melden bij de ontvanger van de Belastingdienst. In een recent arrest van de Hoge Raad gaat het om een bedrijf dat de Belastingdienst heeft gevraagd om de nog door het bedrijf te betalen loonbelasting te verrekenen met de nog door het bedrijf terug te ontvangen omzetbelasting. U raadt het al,

Lees verder