Ongestraft verminderen pensioenuitkering eigen bv binnenkort mogelijk

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Wanneer u als directeur een pensioen hebt opgebouwd bij uw eigen bv, bent u verplicht om uzelf dat pensioen uit te keren, ook al is het pensioenkapitaal in uw bv inmiddels verdampt. Doet u dat niet, dan krijgt u te maken met forse belastingheffingen. In het binnenkort te verschijnen Belastingplan 2013 geeft de staatssecretaris u echter de kans om ongestraft uw pensioenkapitaal te verminderen op pensioeningangsdatum. Op de exacte voorwaarden moeten we nog even wachten, maar wanneer uw pensioenkapitaal is afgenomen doordat u het zelf heeft opgemaakt, valt u in ieder geval niet onder deze regeling. Voor de liefhebbers citeren wij hieronder de staatssecretaris:

Ik ben voornemens in het Belastingplan 2013 een voorstel op te nemen op grond waarvan in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden op pensioeningangsdatum (eenmalig) een vermindering van in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken kan plaatsvinden. De regeling zal zodanig worden vormgegeven dat zij met name betrekking heeft op de onderdekking die ontstaat door reële ondernemings- en beleggingsverliezen bij het eigenbeheerlichaam. Bij de vormgeving van de regeling zal een evenwicht worden gezocht tussen de omvang van de dekkingsgraadproblematiek bij de eigenbeheerlichamen, de uitvoeringskosten voor de Belastingdienst, de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en de budgettaire gevolgen van het verlenen van verder belastinguitstel.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Auteur: mr. H.A. Elbert
Bron: Antwoord op Kamervragen d.d. 10 september 2012, nr. DB2012/80M

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *