Wat wijzigt er bij de kindregelingen?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Zoals u ongetwijfeld uit de diverse media hebt begrepen, gaan de diverse kindregelingen op de schop. Wat betekent dat voor u?

Wanneer het wetsvoorstel wordt goedgekeurd (en dat is op dit moment nog niet zeker), verdwijnen de ouderschapsverlofkorting, de aftrek levensonderhoud voor kinderen, de verschillende regelingen voor alleenstaande ouders en de gratis schoolboeken. De TOG-regeling (tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen) en soortgelijke regelingen blijven wel bestaan, maar worden in andere, soortgelijke, regelingen opgenomen.

Per 1 januari 2015 blijven de volgende vier regelingen over:

  • De kinderbijslag. Deze inkomensonafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen wordt leeftijdsonafhankelijk. De huidige verhoging voor oudere kinderen komt dus te vervallen.
  • Het kindgebonden budget. Dit is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen. Voor alleenstaande ouders wordt deze verhoogd met een ‘alleenstaande ouderkop’.
  • De combinatiekorting. Deze tegemoetkoming voor extra kosten door combinatie werk en zorg blijft bestaan.
  • De kinderopvangtoeslag. Deze compensatie voor kinderopvangkosten blijft bestaan.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Auteur: mr. H.A. Elbert

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *