Voorstel: urencriterium zelfstandigenaftrek afschaffen.

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Tweede Kamerlid Braakhuis (Groen Links) gaat binnenkort een voorstel indienen om het urencriterium van de zelfstandigenaftrek te laten vervallen. Nu is het nog noodzakelijk om jaarlijks 1.225 uren aan uw onderneming te besteden. Braakhuis wil dit vervangen door een soort omzetcriterium. Hij stelt voor om ondernemers met een omzet van € 10.000 of meer de zelfstandigenaftrek te gunnen, en de zelfstandigenaftrek van ondernemers met een lagere omzet te beperken. Een omzet van € 5.000 leidt dan bijvoorbeeld tot een halve zelfstandigenaftrek. Uiteraard houden wij u via deze website op de hoogte van de ontwikkelingen.

Auteur: mr. H.A. Elbert
Bron: http://tweedekamer.groenlinks.nl/node/74556

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *