Verhoging griffierechten belemmert toegang tot rechter

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft aanzienlijke bezwaren tegen het concept-wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten. De bezwaren staan in een commentaar, dat de NOB heeft verzonden aan de minister van Veiligheid en Justitie.

Samengevat heeft de NOB de volgende bezwaren:

  • Uitvoering van het wetsvoorstel bemoeilijkt de toegang tot de rechter. Met name in zaken met een kleiner belang ontstaat een belemmering om een geschil aan de rechter voor te leggen.
  • Het wetsvoorstel hangt de gedachte ‘de gebruiker betaalt’ aan. Daarmee wordt het belang van de rechtspraak miskend. Rechtspraak is niet alleen een individueel, maar ook een maatschappelijk belang. Via de rechtspraak worden rechtsvragen beantwoord, waardoor burgers en bedrijven weten waar ze juridisch aan toe zijn.
  • Verhoging van de griffierechten belemmert de schaduwwerking die uitgaat van het recht. Een relatief gemakkelijke toegang tot de rechter stimuleert dat maatschappelijke partijen hun verplichtingen nakomen en zich aan de geldende regels houden.
  • Verhoging van de griffierechten lijkt op gespannen voet te staan met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Artikel 6 van dat verdrag garandeert het recht op toegang tot een onafhankelijke rechter.

Bron: Persbericht NOB

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *