Uw geld in de toekomst eerder binnen? De EU gaat de betalingstermijnen strikter handhaven.

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Het Europees Parlement is onlangs akkoord gegaan met de nieuwe richtlijn ‘te late betalingen’. Dit kan een voordeel opleveren voor kleine en middelgrote bedrijven, omdat die met name veel hinder ondervinden van te late betalingen. Het kan nog twee jaar duren voordat dit in Nederland wordt ingevoerd, maar daarna kunt ook u gebruik maken van de voordelen van deze regeling.Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

  • Rijksoverheden zijn in beginsel verplicht om voor goederen en diensten binnen 30 dagen te betalen.
  • Bedrijven dienen rekeningen (business to business) binnen 60 dagen te betalen, tenzij de partijen onderling anders hebben beslist.
  • Bedrijven worden automatisch in de gelegenheid gesteld om rente te ontvangen in het geval van te late betaling. Daarnaast kan er automatisch 40 euro worden geëist als herstelbetaling.
  • Bedrijven kunnen oneerlijke bedingen gemakkelijker aan de kaak stellen bij gerechtshoven.
  • Het wettelijk rentepercentage voor late betalingen zal worden verhoogd tot minimaal 8 procent boven het rentepercentage zoals vastgesteld door de Europese Centrale Bank.

Maar let op:  de nieuwe richtlijn treedt pas in werking zodra deze is aangenomen door de Raad en gepubliceerd. Daarna hebben lidstaten (zoals Nederland) nog twee jaar de tijd om de richtlijn landelijk in te voeren.

Bron: Europese Commissie , nummer: 289347

Auteur: mr. H.A. Elbert

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *