Tijdelijke verlaging Milieu-investeringsaftrek (MIA) Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

In 2011 worden de percentages voor de fiscale instrumenten Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijvingen milieu-investeringen (Vamil) verlaagd. Het MIA-voordeel wordt verlaagd van 40, 30 en 15 procent naar respectievelijk 36, 27 en 13,5 procent van het geïnvesteerd bedrag. De vrije afschrijving via Vamil is nu 100 procent en wordt in 2011 beperkt tot 75 procent van het geïnvesteerd bedrag. Dit geldt ook voor de jaren 2012 en 2013. Vanaf 2014 worden de percentages weer op het oorspronkelijke niveau gebracht.

Reden voor de verlaging van de percentages is een overgangsregeling voor het afschaffen van de heffingskorting voor groene beleggingen. De Tweede Kamer ging in november akkoord met het afschaffen van de heffingskorting voor groene beleggingen. De overgangsregeling maakt het mogelijk deze heffingskorting gefaseerd in drie jaar af te bouwen. Voor de financiering van deze overgangsregeling is besloten de voordeelpercentages voor MIA, Vamil en EIA gedurende drie jaar te verlagen.

Milieulijst
De Milieulijst van de MIA\Vamil is voor 2011 flink opgeschud. Bij ruim de helft van de bedrijfsmiddelen is het voordeel gewijzigd: meestal verlaagd, maar soms verhoogd. Vanwege het aflopen van de crisismaatregelen moesten de tijdelijk verhoogde voordelen terug worden gedraaid. Er is voor gekozen om de voordelen niet terug te zetten op het oude niveau, maar om het voordeel te bepalen aan de hand van milieuwinst, marktaandeel en beleidsprioriteiten. Ook inhoudelijk is er veel veranderd. Zo is het grootste deel van de mobiele bedrijfsmiddelen samengevoegd op toepassing. Elke nieuwe code omvat een samenhangende groep machines met duidelijke milieuprestaties afgestemd op de markt, het beleid en de regelgeving.

Criteria
Voor duurzaam bouwen wordt in 2011 zoveel mogelijk aangesloten bij onafhankelijke toetsingscriteria, zoals die van de Dutch Green Building Council (DGBC). Daarnaast komen investeringen in duurzame utiliteitsgebouwen in aanmerking als voor dat gebouw een Groenverklaring is afgegeven. Voor stallen wordt aangesloten bij de maatlat voor duurzame veehouderij MDV 5. Daarnaast is de duurzame stal voor eenden, kalkoenen en konijnen opgenomen. In 2011 wordt bij viskwekerij uitgegaan van de maatlat duurzame aquacultuur MDA 2.

Branches
Tot slot is voor de Milieulijst 2011 extra aandacht besteed aan specifieke branches, vooral in de industrie. Dat heeft geleid tot een tiental nieuwe bedrijfsmiddelen toegesneden op de milieuproblematiek die in die branches speelt.

Bron: Accountancynieuws
http://www.accountancynieuws.nl/actueel/fiscaliteit/voordeel-mia-en-vamil-tijdelijk-aangepast.97128.lynkx

Een reactie op “Tijdelijke verlaging Milieu-investeringsaftrek (MIA) Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

  1. Astectdat schreef:

    waarom niet:)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *