Meld ook tijdelijke betalingsonmacht!

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Wanneer u uw belastingschuld niet kunt betalen, doet u er goed aan om dit z.s.m. te melden bij de ontvanger van de Belastingdienst. In een recent arrest van de Hoge Raad gaat het om een bedrijf dat de Belastingdienst heeft gevraagd om de nog door het bedrijf te betalen loonbelasting te verrekenen met de nog door het bedrijf terug te ontvangen omzetbelasting. U raadt het al, de omzetbelasting wordt niet verrekend en de loonbelasting blijft uiteindelijk onbetaald. Na het faillissement van het bedrijf draait het om de vraag of de ondernemer aansprakelijk kan worden gesteld voor het niet betalen van de loonbelasting. Daarbij is belangrijk of de ondernemer wel of niet de betalingsproblemen heeft gemeld bij de Belastingdienst. Is het verzoek om verrekening aan te merken als melding of niet? Uiteindelijk krijgt de ondernemer pas bij de Hoge Raad (deels) gelijk. Een verrekeningsverzoek kan mogelijk een melding zijn.

Wilt u niet jarenlange procedures voeren om eventueel uiteindelijk uw gelijk te krijgen? Zorg dan dat u uw betalingsproblemen tijdig en schriftelijk bij de Belastingdienst meldt. Vanzelfsprekend zijn wij u hierbij desgewenst graag van dienst.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bron: HR 17 februari 2012, nr. 10/02179
Auteur: mr. H.A. Elbert

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *