Flex-bv per 1 oktober a.s. ingevoerd

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel voor de flex-bv aangenomen. Dit betekent dat het bv-recht binnenkort ingrijpend wijzigt.

Niet alleen komt de minimum kapitaaleis van € 18.000 te vervallen, ook is het mogelijk om aan aandelen verschillende (stem)rechten toe te kennen. Flexibiliteit ten top dus. Om de schuldeisers te beschermen wordt er een extra toets ingevoerd. Deze wijzigingen gaan in per 1 oktober a.s.

In het nieuwsbericht van vandaag, staan deze wijzigingen als volgt omschreven:

Belangrijk is de afschaffing van het minimumkapitaal van 18.000 euro als startkapitaal. Ondernemers kunnen in het nieuwe systeem zelf kiezen welk bedrag zij bij de oprichting van de bv inbrengen. Dit zal naar verwachting een gunstig economisch effect hebben omdat het voor kleinere en startende ondernemers makkelijker wordt om te kiezen voor een rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid. Het maakt investeren in de onderneming aantrekkelijker. Ook de verplichte blokkeringregeling, de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng in natura worden afgeschaft.
Voor ondernemers die een standaard-bv willen oprichten, passen de statuten op één A4-tje. Uitgebreide statutaire regelingen en juridische advisering zijn dan niet meer nodig.
De grotere vrijheid die ondernemers wordt geboden, blijkt vooral uit de ruimere mogelijkheden om in de statuten af te wijken van bepalingen in de wet. Voorbeelden daarvan zijn de mogelijkheid dat iedere aandeelhouder of groep van aandeelhouders zijn eigen bestuurder benoemt, de uitgifte van stemrechtloze aandelen en meer gelegenheid om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden.

Wilt u precies weten wat de nieuwe Flex-bv voor u in petto heeft, dan zenden wij u graag nadere informatie over onze cursussen over dit onderwerp. Deze cursussen verzorgen wij desgewenst ook bij u in het bedrijf en/of voor uw klanten. Neem daarvoor rechtstreeks contact op met Heleen Elbert via 06 – 54 35 84 84 of via ons contactformulier. U kunt uiteraard ook e-mailen naar flexbv@elbertfiscaal.nl.

Auteur: Mr. H.A. Elbert

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *