Meld ook tijdelijke betalingsonmacht!

Wanneer u uw belastingschuld niet kunt betalen, doet u er goed aan om dit z.s.m. te melden bij de ontvanger van de Belastingdienst. In een recent arrest van de Hoge Raad gaat het om een bedrijf dat de Belastingdienst heeft gevraagd om de nog door het bedrijf te betalen loonbelasting te verrekenen met de nog door het bedrijf terug te ontvangen omzetbelasting. U raadt het al,

Lees verder

Regeling bezwaarschriften btw privégebruik auto nu definitief

Zoals eerder op deze website aangekondigd, is het nu mogelijk om collectief bezwaar aan te tekenen. Op de website van de Belastingdienst kunt u de definitieve regeling vinden. Wij hebben de tekst hierna opgenomen. Ter aanvulling merkt de Belastingdienst nog op dat u deze regeling onder voorwaarden ook mag gebruiken wanneer het boekjaar afwijkt van het kalenderjaar. Mocht de rechter een collectief bezwaar niet goedkeuren, dan zal men ambtshalve uitspraak doen.

Lees verder