De waardering van de woning in de Successiewet; een beschouwing van recente jurisprudentie

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Per heden staan voor abonnees van Estate Planner Digitaal twee nieuwe artikelen voor klaar op het besloten gedeelte van de website www.estateplanningexpert.nl. Het betreft:

  1. Mr. P.J.T. van Gompel, ‘Huwelijkse voorwaarden en bescherming tegen schuldeisers’, Estate Planner Digitaal 2012/10; en
  2. Mr. H.A. Elbert, ‘De waardering van de woning in de Successiewet; een beschouwing van recente jurisprudentie’, Estate Planner Digitaal 2012/11.

De artikelen zijn uitsluitend te benaderen via de EPX-Portal. U dient hiervoor te klikken op de button Estate Planner Digitaal op het tabblad Software.

Neem voor meer informatie over de waardering van de woning in de Successiewet, Estate Planner Digitaal of Estate Planning Expert vrijblijvend contact met ons op.

WOZ-waarde € 23.000 lager door economische crisis

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

De gemeente moet bij het berekenen van de WOZ-waarde van een pand laten zien dat men rekening heeft gehouden met de economische crisis. Doet men dat niet of niet voldoende, dan gaat de WOZ-waarde omlaag (meer…)

Summercourse Knelpunten in de belastingwet

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Tijdens de zomervakantie kunt u uw PE-punten halen door deel te nemen aan een summercourse. In juli en augustus verzorgt Heleen Elbert de summercourse “Knelpunten in de belastingwet” voor Estate Planning College.

De onderwerpen zijn: (meer…)

Bezwaar WOZ-waarde zinvol?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Een dezer dagen ontvangt u van uw gemeente de jaarlijkse WOZ-beschikking voor uw woning of bedrijfspand. Deze beschikking vindt u terug op uw aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. Op dit aanslagbiljet staat de waarde per 1 januari 2011. Het is zinvol om te beoordelen of deze waarde nog wel klopt. (meer…)

WOZ-waarden per 1 januari 2012 openbaar

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Staatssecretaris Weekers is van plan om de WOZ-waarden van woningen en bedrijven per 1 januari a.s. openbaar te maken. Voordeel daarvan is dat u makkelijker kunt zien wat de WOZ-waarde is van woningen die vergelijkbaar zijn met de uwe. U kunt deze waarden gebruiken om te beoordelen of uw eigen WOZ-waarde juist is. Wel (meer…)

Taxatierapport verworpen vanwege partijdigheid taxateur

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Wilt u succesvol bezwaar of beroep aantekenen tegen een WOZ-beschikking (of een andere waardebepaling) dan dient u met een goede onderbouwing van uw standpunt te komen. U staat sterk wanneer u een taxatierapport kunt laten zien. Dit is echter niet altijd het geval, (meer…)