Bezwaar WOZ-waarde zinvol?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Een dezer dagen ontvangt u van uw gemeente de jaarlijkse WOZ-beschikking voor uw woning of bedrijfspand. Deze beschikking vindt u terug op uw aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. Op dit aanslagbiljet staat de waarde per 1 januari 2011. Het is zinvol om te beoordelen of deze waarde nog wel klopt. (meer…)

WOZ-waarden per 1 januari 2012 openbaar

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Staatssecretaris Weekers is van plan om de WOZ-waarden van woningen en bedrijven per 1 januari a.s. openbaar te maken. Voordeel daarvan is dat u makkelijker kunt zien wat de WOZ-waarde is van woningen die vergelijkbaar zijn met de uwe. U kunt deze waarden gebruiken om te beoordelen of uw eigen WOZ-waarde juist is. Wel (meer…)

Taxatierapport verworpen vanwege partijdigheid taxateur

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Wilt u succesvol bezwaar of beroep aantekenen tegen een WOZ-beschikking (of een andere waardebepaling) dan dient u met een goede onderbouwing van uw standpunt te komen. U staat sterk wanneer u een taxatierapport kunt laten zien. Dit is echter niet altijd het geval, (meer…)

23 november: training WOZ

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Op 23 november a.s. verzorgen wij in Vianen een training over de WOZ.  Hoewel vrijwel iedere ondernemer en particulier te maken krijgt met de Wet WOZ, worden er bij de bestrijding en advisering vaak onnodige fouten gemaakt. Een onjuiste WOZ-waarde of een onjuiste toepassing van de Wet WOZ kan grote fiscale en financiële gevolgen hebben. Dat maakt de toepassing van de Wet WOZ een vaak onderschat element van de fiscale advisering. Wilt u wel goed beslagen ten ijs komen bij uw cliënt, in bezwaar of bij de rechter? (meer…)

Lekkend riool? Verlaging WOZ-waarde € 20.000

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Wanneer u een WOZ-waardebeschikking van de gemeente krijgt, is het altijd verstandig om te kijken of deze waarde juist lijkt te zijn. Is er iets met uw woning en/of de omgeving aan de hand, dan kan dat een verlaging van de WOZ-waarde opleveren. Omdat deze WOZ-waarde invloed heeft op diverse belastingen (inkomstenbelasting, gemeentelijke belasting, schenk- en erfbelasting), kan een verlaging u een aardige belastingbesparing opleveren. In een recente uitspraak van Hof Amsterdam leverde een fors probleem met de riolering bijvoorbeeld een waardeverlaging van € 20.000 op. (meer…)

Klopt de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Rond deze tijd krijgt u van uw gemeente uw jaarlijkse WOZ-beschikking voor uw woning of bedrijfspand. Op deze beschikking staat de waarde per 1 januari 2010. Klopt deze waarde wel? Of is deze te hoog, bijvoorbeeld door de waardedaling van de laatste jaren? (meer…)