Bijzondere regelingen btw-correctie auto? Nog even geduld…

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Per 1 juli 2011 is de btw-correctie voor de auto van de zaak ingrijpend gewijzigd. Zie ook ons bericht van die datum. Door deze wijziging is ook de koppeling met de bijzondere regelingen voor de autobranche en de doorlopend afwisselend gebruikte bestelauto verdwenen. Hiervoor komt waarschijnlijk een nieuwe regeling. (meer…)

Nieuw besluit pensioen en stamrecht

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

In een nieuw besluit staat een samenvoeging en een actualisering van de eerdere beleidsbesluiten over pensioenen en stamrechten. Dit besluit bevat de nieuwe standpunten van de staatssecretaris over:

  • uitstel van de pensioendatum bij doorwerken als ondernemer na het einde van de dienstbetrekking;
  • pensioenregelingen met een te hoog partnerpensioen;
  • een stroomlijning met de vennootschapsbelasting bij de berekening van de relevante kosten van de pensioenregeling bij eigen beheer. (meer…)