Geen giftenaftrek voor vrijwilliger zonder rechten

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

U heeft geen recht op giftenaftrek als u werkt als vrijwilliger voor een algemeen nut beogende instelling (een goed doel), maar hiervoor geen kosten maakt en geen recht heeft op een vergoeding. Dit is ook het geval als het goede doel te weinig financiële middelen heeft om een vergoeding aan te bieden. (meer…)

Staatssecretaris verduidelijkt giftenaftrek vrijwilligers

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

In de praktijk is niet altijd duidelijk wanneer u nu wel of niet recht hebt op giftenaftrek voor uw vrijwilligerswerk. De staatssecretaris heeft onlangs een brief naar de Kamer gezonden waar in hij het een en ander verduidelijkt. (meer…)