Belastingwijzigingen per 1 januari 2011: Aanpassing willekeurige afschrijving

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

De willekeurige afschrijving is een instrument om te schuiven met de winst van uw onderneming. Normaal mag u slechts volgens een vast stramien afschrijven, maar met de willekeurige afschrijving kunt u – zoals de naam al zegt – uw afschrijving willekeurig nemen. Deze regeling wordt per 1 januari aangepast. (meer…)

Nieuw fiscaal en organisatorisch concept voor de warenmarkten in aantocht.

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Het jaar 2011 wordt, zoals u wellicht weet, een belangrijk jaar op het gebied van de ontwikkelingen op de warenmarkten. Om een gedegen bijdrage te kunnen leveren aan deze ontwikkelingen is het Marktkennisburo opgericht. Deze stichting begeleidt allerlei belangenorganisaties in de ontwikkelingen op de warenmarkten op zowel organisatorisch, kwalitatief als fiscaal gebied. ELBERT Fiscaal verleent natuurlijk graag fiscale begeleiding aan dit nieuwe concept. (meer…)

Nieuw besluit over loon, vrijgesteld loon, vergoedingen en verstrekkingen

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Onlangs is een nieuw besluit verschenen over loon, vrijgesteld loon, vergoedingen en verstrekkingen. In dit besluit geeft de staatssecretaris zijn opvattingen over deze onderwerpen. Ten opzichte van voorgaande besluiten is een nieuwe rol weggelegd voor de per  1 januari a.s. ingaande werkkostenregeling. (meer…)