Elbert Fiscaal - Belastingzaken en fiscaal advies

Informatie over inrichtingseisen bestelauto openbaar gemaakt

Auteur: Denise Roeters

Voor: Taxence.nl

 

Naar aanleiding van een wob-verzoek maakte het ministerie van Financiën twee interne documenten openbaar over de beoordeling van de inrichtingseisen van bestelauto’s. Wat valt op? Mr. Heleen Elbert licht dit toe.

Het eerste document is een memo van mei 2016. Het tweede document is een meer uitgebreide versie hiervan. Deze documenten dienen als jurisprudentieoverzicht bij de uitvoering van de Wet op de loonbelasting 1964.

Reactie mr. Heleen Elbert

Taxence vroeg mr. Heleen Elbert, autobelastingexpert, om een reactie op deze documenten: ‘Bij elke discussie over de bijtelling, dient altijd de vraag gesteld te worden of de desbetreffende auto wel onder de bijtellingsregels valt. Zo is de bijtelling bijvoorbeeld niet van toepassing op een bestelauto die (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. Dit blijkt uit de letterlijke tekst van artikel 3.20 IB en 13bis LB. Maar ja, wat is nu precies een bestelauto die (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen? En belangrijker nog: wanneer vindt de Belastingdienst dat er sprake is van een dergelijke bestelauto? Hoewel de correspondentie van de Belastingdienst de laatste maanden vergezeld gaat van een indicatie van de doorslaggevende criteria, is het voor de rechtszekerheid van belang dat hier nog meer openheid in geboden wordt. Naar aanleiding van dit WOB-verzoek is maar liefst een zestal pagina’s met achtergrondinformatie en jurisprudentie beschikbaar geworden voor de praktijk.

Twee praktische handvaten:

  • niet de bedrijfsvoering van de ondernemer is relevant, maar de (letterlijke) inrichting van de bestelauto zelf.
  • hoe groter de auto, hoe minder belang wordt gehecht aan de functie van de bijrijder(sstoel)

 

Kortom: doe er uw voordeel mee!’

 

Lees meer van mr. Heleen Elbert op Tax Talks. In de onlangs verschenen e-learning ‘Btw en privégebruik auto: massaal voordeel voor uw cliënt?’ gaat zij in op de recente HR arresten van 21 april 2017. Bent u nog geen abonnee van Tax Talks? Meld u dan nu aan.

Meer informatie: Ministerie van Financiën, 4 mei 2017

Lees verder

Belastingdienst verliest zaak nummerplaatherkenning!

Een antwoord op de vraag waar autorijdend Nederland met spanning op zat te wachten: mag de Belastingdienst nu wel of niet gebruikmaken van de gegevens van de automatische nummerplaatherkenning (ANPR)? Vandaag heeft de Hoge Raad geoordeeld dat dit NIET mag. Dit is conform de Conclusie van de Advocaat-Generaal.

De Hoge Raad geeft aan dat het gebruik van deze gegevens – of ze nou van de KLPD afkomstig zijn of niet – in strijd is met de privacyregels. De inspecteur mag deze dus niet gebruiken om te controleren of de rittenregistratie of kilometeradministratie van de belastingplichtige wel klopt. Een verwijzingshof moet nu uit gaan zoeken of de werknemer in dit geval ook zonder ANPR-gegevens een bijtelling krijgt voor het privé-gebruik van zijn auto van de zaak.

 

Advies, informatie of een leuke lezing over de auto van de zaak? Neem contact op met Heleen Elbert.

Lees verder

Vooraftrek vervalste facturen valt niet meer te lijmen

vervalste facturenBelanghebbende in deze zaak houdt zich niet alleen bezig met het lijmen van wanden in de bouwsector, maar ook met het vervalsen van facturen. Hoewel hij over een ander tijdvak veroordeelt is voor het vervalsen van facturen blijft hij kennelijk onverbeterlijk.

Ook in het tijdvak waarover deze zaak gaat, claimt hij aftrek voor de omzetbelasting die vermeld staat op, waarschijnlijk door hem zelf vervaardigde, facturen. Dat de rechter ook in hoger beroep van oordeel is dat hij geen recht heeft op vooraftrek, schijnt belanghebbende te verbazen. Hoewel het natuurlijk niet zo is dat iemand die eerder strafrechtelijk veroordeeld is voor het vervalsen van facturen nooit meer recht zou kunnen hebben op vooraftrek, heeft hij op z’n minst de schijn tegen. Ook aan de facturen die de basis vormen voor deze rechtszaak mankeert het nodige. Er mankeert zelfs zoveel aan, dat zelfs een leek kan vaststellen dat deze facturen waarschijnlijk ook vervalst zijn.

Geen recht op vooraftrek

De Hoge Raad heeft vorig jaar op 28 oktober al eens uitgemaakt dat je geen recht hebt op vooraftrek wanneer je wist of had moeten weten dat er sprake is van omzetbelastingfraude. (nr. 15/02940 (ECLI:NL:HR:2016:2430). Wanneer jij zelf degene bent die (vermoedelijk) fraudeert, zal dat dus al helemaal het geval zijn.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2017:129

Heleen Elbert voor ACCOUNTANCY VANMORGEN

Lees verder

Een gezagvoerder met gezag is geen ondernemer

gezagvoerderDeze zaak speelt zich af voor de ingangsdatum van de Wet DBA, maar is uiteraard ook van belang onder de huidige wetgeving. Mocht u zich afvragen of uw cliënt ‘schijnzelfstandig’ is of niet, dan raad ik u aan om deze uitspraak eens door te lezen: u krijgt van de rechter een gratis les in de vereisten van het fiscale ondernemerschap.

In deze zaak draait het om de vraag of een gezagvoerder op een Boeing 737 zelfstandig ondernemer is, of toch in dienstbetrekking. De gezagvoerder sluit een contract met een bemiddelaar. Via deze bemiddelaar werkt hij bij een buitenlandse vliegtuigmaatschappij.

Winst uit onderneming?

Zodra ik het woord ‘buitenland’ lees ben ik altijd benieuwd of Nederland wel belasting mag heffen, maar in dit geval is men het er over eens dat Nederland inderdaad belasting mag heffen over de inkomsten van de gezagvoerder. Nu is alleen nog de vraag of deze inkomsten aangemerkt kunnen worden als winst uit onderneming of niet. De gezagvoerder vindt van wel, maar de inspecteur is het daar niet mee eens. Omdat de gezagvoerder in 2011 slechts voor één luchtvaartmaatschappij werkt, blijkbaar geen moeite heeft gedaan om voor andere maatschappijen te vliegen, geen reclame maakt en niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft hij de schijn tegen. Daarnaast besteedt de rechter veel aandacht aan het contract met de bemiddelaar en trekt de conclusie dat de gezagvoerder onder gezag van de vliegtuigmaatschappij valt. Dat de gezagvoerder gebonden is aan de vertrek- en landingsplaats die de vliegtuigmaatschappij aangeeft, en zich aan de vertrektijden moet houden pleit tegen hem.

Vraagtekens

Zelf zet ik daar wat vraagtekens bij. Zelfs als zelfstandig ondernemer kun je het m.i. niet maken om je niet aan dit soort praktische afspraken te houden. Je zult maar een vlucht naar Tokio hebben geboekt en in Warschau uitkomen! Dat een gezagvoerder zich aan uitgebreide veiligheidsinstructies moet houden, lijkt mij ook niet meer dan logisch. Dat zal een zelfstandig ondernemer ook moeten doen. Dat hij zich op papier wel, maar feitelijk niet kan laten vervangen, vind ik meer tegen hem pleiten. Samen met het feit dat hij in dat jaar niet naar buiten treedt als ondernemer en slechts een opdrachtgever heeft, kan ik mij voorstellen dat de rechter in zijn nadeel beslist. In dit geval is het oordeel dan ook dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Tip: kijk kritisch naar de overeenkomsten die uw cliënt afsluit en de reclame die uw cliënt voor zichzelf maakt. Dit kan grote invloed hebben op de kwalificatie van de werkzaamheden.

ECLI:NL:RBGEL:2017:224

Heleen Elbert

voor: accountancyvanmorgen.nl

Lees verder