Elbert Fiscaal - Belastingzaken en fiscaal advies

Zelfstandige laat miljoenen lopen!

Uit onderzoek is komen vast te staan dat zelfstandigen, en dan met name ZZP’ers, per jaar in totaal maar liefst € 1,7 miljoen laten liggen. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door het vergeten van te declareren uren, maarook door gebrek aan kennis van de speciale regels voor zelfstandigen. Hebt u bijvoorbeeld wel eens gehoord van

Lees verder

Ondernemer met ‘oudere’ auto? U krijgt een voordeeltje van de overheid!

Goed nieuws voor ondernemers die meer dan vijf jaar een auto op de balans hebben staan. Wanneer u als btw-ondernemer in een auto van de zaak rijdt, mag u de btw op onderhoud, gebruik en aanschaf af trekken. In ruil daarvoor betaalt u aan het einde van het jaar de btw over uw privégebruik terug, of – wanneer het privégebruik niet bekend is – betaalt u btw over een privédienst. Deze privédienst wordt berekend door 2,7% te nemen van de cataloguswaarde van de auto inclusief btw en bpm. De staatssecretaris heeft nu laten weten dat u, wanneer uw auto meer dan 5 jaar op uw balans staat, mag volstaan met een lager percentage, namelijk 1,5%. Als ondernemer met een oudere auto gaat u er met dit besluit dus met de btw over 1,2% op voor uit.

Auteur: mr. H.A. Elbert
Bron: Besluit MvF van 11 juli 2012, nr. BLKB2012/639M

Lees verder