Inspecteur Coördinatiepunt Auto onbevoegd!

Wanneer u een aanslag krijgt opgelegd voor (bijvoorbeeld) het privégebruik van uw auto van uw zaak, is het zinvol om eens na te kijken aan wie u deze aanslag te danken heeft. Is deze aanslag opgelegd door een inspecteur van het landelijke Coördinatiepunt Auto van de Belastingdienst? Dan is de kans aanwezig dat deze aanslag ten onrechte is opgelegd.

Lees verder