Disclaimer

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Onze website is bedoeld om u algemene informatie te verschaffen. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan de informatie op, of afkomstig van, deze website. Bovendien is het, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELBERT fiscaal, niet toegestaan om onze website, inclusief de inhoud daarvan, te gebruiken voor ander dan persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Op al onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze beperken uw rechten. Deze algemene voorwaarden hebben wij gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Wij zenden u desgewenst uiteraard graag kosteloos een kopie van deze voorwaarden.