Ombudsman: Belastingdienst moet uitspraak rechter respecteren

De Ombudsman heeft de Belastingdienst onlangs dringend geadviseerd om een uitspraak van de rechter ook toe te passen, ook al is men het niet met de uitspraak eens en ook al heeft belastingplichtige zijn bezwaar te laat ingediend.

Wat is er aan de hand?
In deze zaak doet de rechter een uitspraak over een bepaald jaar. Daarbij trekt hij de conclusie dat een aanslag over een vorig jaar te hoog is opgelegd. Hij vraagt de Belastingdienst om deze eerdere aanslag te verminderen, ondanks dat dit een ambtshalve aanslag betreft waartegen in dit geval geen bezwaar meer mogelijk is. De rechter in hoger beroep velt hetzelfde oordeel. De Belastingdienst gaat niet in cassatie omdat het belang niet groot genoeg is, maar laat weten dat de door de rechter genoemde vermindering niet juist is.
Belastingplichtige laat het daarbij niet zitten en stapt naar de Ombudsman.

Lees verder

Toegang tot de rechter beperkt?

Wilt u naar de rechter, dan moet u griffierechten betalen. Zoals u wellicht weet zijn er plannen om die griffierechten fors te verhogen. Dit betekent dat u in de toekomst veel meer geld kwijt bent wanneer u naar de rechter wilt stappen. Hebt u een geschil met de Belastingdienst over een klein bedrag, dan loopt u al snel het risico dat de kosten niet tegen de baten opwegen. Wij steunen dan ook van harte de petitie van de Nederlandse Orde van Advocaten tegen de verhoging van de griffierechten.

Lees verder

Ook bezwaar mogelijk tegen correctiebericht privégebruik auto

Vindt de inspecteur dat u maandelijks te weinig afdraagt voor het privégebruik van uw auto van de zaak, dan kan hij uw werkgever vragen om meer te betalen. Hiervoor dient de werkgever een correctiebericht in. Is de werkgever het hier niet mee eens, dan mag de werkgever in bezwaar en beroep gaan, ook al staat dat niet in de wet. Dit heeft de rechter in Breda onlangs bepaald in een zaak over een geïmporteerde Volvo.

Lees verder