Gratis SV-dossier Fiets van de Zaak

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Bedrijven ondernemen meer actie om hun CO2-voetafdruk te verminderen. Voor steeds meer werknemers wordt de auto geruild voor een fiets van de zaak, om de dagelijkse CO2-uitstoot te verlagen. Er wordt dan ook van jou als (salaris)administrateur verwacht dat jij alles weet over de fiets van de zaak en de bijtelling.  

De ontwikkelingen rondom de fiets van de zaak zijn in de fiscale praktijk nog redelijk onontwikkeld terrein. Hoewel de regeling in eerste instantie lijkt op de regeling rondom de auto van de zaak, kan deze in de praktijk heel anders uitwerken. Tijd voor verdieping!  
In het SV-dossier Fiets van de zaak legt Heleen Elbert uit wat een fiets van de zaak precies is. Zij gaat onder meer in op de bijtelling voor het privégebruik, de eigen bijdrage en de bewijslast. Maar ook het vergoeden of verstrekken van een fiets en de renteloze lening voor de aanschaf komen aan bod in het dossier.  
Download gratis het SV-dossier Fiets van de zaak
Tip: Wil jij juist meer weten over de Auto van de zaak? Download dan het SV-dossier Auto van de zaak of volg onze online training op 24 mei.  

Nu te bestellen: Auto & Fiscus 2022

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus, handzaam en praktijkgericht.

Bestel je exemplaar via deze link, of mail jouw bestelling naar boek@elbertfiscaal.nl of info@autoenfiscus.nl Je hebt al een exemplaar voor 17,95 euro, bestel je voor 1 april? Dan nemen wij de verzendkosten voor onze rekening!

OP = OP

Wil je liever een exemplaar in jullie eigen huisstijl? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Crowdfunding, zoveel smaken: zoveel fiscale verschillen

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Crowdfunding, men komt het tegenwoordig steeds vaker tegen. Zoveel smaken als er zijn op het gebied van crowdfunding, zoveel verschillende gevolgen zijn er te onderkennen.

Definitie Crowdfunding is een alternatieve manier om al dan niet via een platform geld bij elkaar te sprokkelen voor een project, een bedrijf, een operatie, een instrument of wat dan ook. Hierbij kan men onderscheid maken tussen de zakelijke en de particuliere sfeer. In dit artikel wordt ingegaan op de gevolgen voor de IB, de Vpb en de schenkbelasting.

Particuliere sfeer

Geeft men geld aan een andere particulier om bijvoorbeeld diens droomwens te vervullen, dan zal er al snel sprake zijn van een schenking. Of de ontvanger hierover schenkbelasting moet betalen, hangt af van het totale geschonken bedrag en de relatie tot de gever. Geeft de ontvanger een meer dan symbolische tegenprestatie aan de schenker, dan vermindert dat de waarde van de schenking.

Bz-advies

Houd hierbij niet alleen de gewone vrijstellingen voor schenkbelasting in de gaten, maar kijk ook eens naar de minder bekende vrijstelling voor schenkingen aan personen die in financiële moeilijkheden verkeren.

Lening Gaat het niet om een gift, maar om een lening, dan is het een heel ander verhaal. Een lening van de ene particulier aan de andere komt in box 3 terecht, voor de een als vordering, voor de ander als schuld.

Ondernemerssfeer

Wanneer de ene ondernemer aan een crowdfunding voor een andere ondernemer deelneemt, komt bij de IB de zakelijkheidsvraag aan de orde (dit speelt minder in de vennootschapsbelasting). Heeft de ondernemer een zakelijk motief om te schenken? Dan zal de schenking vaak aftrekbaar zijn, hetzij als gift (in geval van een ANBI), hetzij als zakelijke kosten. Krijgt de gulle ondernemer in ruil voor zijn bijdrage een – meer dan symbolische – tegenprestatie dan is de waarde daarvan in principe belast als winst. De kosten die de begunstigde ondernemer daarvoor maakt zijn uiteraard aftrekbaar. De schenking is bij de begunstigde ondernemer meestal belast. Het maakt gewoon deel uit van de winst. Er geldt een uitzondering wanneer de ondernemer niet schenkt om bijvoorbeeld de kroeg voor het dorp te behouden, maar omdat hij de eigenaar persoonlijk zo aardig vindt.

Lening Ook hier is uiteraard de variant mogelijk dat de ene ondernemer via crowdfunding een lening verstrekt aan een andere ondernemer. De fiscale gevolgen hiervan zijn bij crowdfunding niet zoveel anders als bij de normale verstrekking van een lening. Mits zakelijk, komt dit bij de ene ondernemer op de ondernemingsbalans terecht als vordering en bij de ander als schuld. Mocht het mislopen bij het aflossen van de lening, dan kan het niet betaalde bedrag van de winst worden afgetrokken. Uiteraard onder voorbehoud van zakelijkheid. Bij de schuldenaar valt een kwijtschelding in de winst, tenzij de kwijtscheldingswinstvrijstelling van toepassing is.

Particulier/ondernemer

Schenkt een ondernemer geld aan een particulier, dan is dit aftrekbaar van de winst, mits zakelijk (zie hiervoor). Voor de particulier is zo’n gift belast met schenkbelasting. Uiteraard afhankelijk van de hoogte van het bedrag. In het omgekeerde geval heeft de particulier geen mogelijkheid om de schenking in aftrek te brengen (behalve bij een ANBI) en valt de gift bij de ondernemer in zijn belaste winst. De hiervoor genoemde uitzonderingen voor armlastige particulieren en sympathieke ondernemers zijn ook hier van toepassing. En bij een geldlening? De lening van de particulier aan de ondernemer valt voor de een in box 3 (tenzij er sprake is van de terbeschikkingstellingsregeling) en komt bij de ander als schuld op de balans. Bij een lening van de ondernemer aan de particulier is het omgekeerde het geval. Het spreekt voor zich dat ook hier een zakelijkheidstoets moet worden gedaan.

Externe crowdfunder/tussenloket Mocht er een externe crowdfunder bij deze funding betrokken zijn, dan is het van belang om te beoordelen wat er precies met het geleende of geschonken geld gebeurt. Vaak houdt deze derde het geld nog even vast tot een bepaald richtbedrag is gehaald. Wordt dit niet gehaald, dan ontvangt de begunstigde meestal niets en keert het geld (eventueel na aftrek van kosten) terug naar de schenker of geldlener.

Gaat het om een professionele crowdfunder/tussenloket? Dan is de winst die hij maakt bij het crowdfunden (denk aan ontvangen administratiekosten) belast en zijn de gemaakte kosten aftrekbaar. Omdat hij slechts functioneert als tussenloket, zijn er voor dit bedrijf geen schenkbelastingconsequenties.

  • Wil een klant via crowdfunding gelden aantrekken, wees dan bedacht op de fiscale gevolgen!

Auteur: mr. H.A. Elbert

Verschenen in BZ Advies 2021/09

Ik ben weer aan vakantie toe

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Column geschreven voor Sdu Belastingzaken september 2021

Ken je dat gevoel? Ben je net terug van vakantie, ben je alweer aan vakantie toe. Zucht, hoe doen jullie dat? Ik ben dol op mijn werk en ik ben dol op vakantie, maar die combinatie vind ik wat lastig. Hoewel ze op kantoor keurig mijn e-mail en post bijhouden en me waarschuwen wanneer er echt iets is dat niet kan wachten op mijn terugkeer, vind ik het toch lastig om het werk los te laten op vakantie. Niet alleen werk ik wekelijks mijn website bij met het laatste autobelastingnieuws, ook de lopende rechtszaken laten me niet zo snel los. En ach, als je iemand kunt helpen door snel een mailtje of telefoontje te beantwoorden, dan doe je dat toch? Kortom, tegen de tijd dat ik mij echt eens ga ontspannen, kan ik de koffers alweer pakken voor de terugreis.

Is het niet een idee om voor ons beroep ook een bouwvak in te stellen? Een belastingvak? Even een week of drie vier geen vragen van de Belastingdienst of van klanten en collega’s, geen rechtszaken, geen vakliteratuur, geen wetsvoorstellen, geen lezingen of wat dan ook. Omdat ik met het voorstel ben gekomen, vind ik wel dat ik de data uit mag kiezen. Nou ja, desnoods houden we jaarlijks een referendum of zo. Zo moeilijk ben ik dan ook weer niet, vooral niet wanneer jullie in ieder geval nog de komende zes jaar rekening houden met de zomervakanties in de Regio Noord.

Een ander alternatief idee is misschien het samenstellen van een pooltje van belastingadviseurs die elkaar kunnen vervangen. Werk je bij een groot kantoor, de rechtspraak of bij de Belastingdienst, dan is vervanging waarschijnlijk geen enkel probleem, maar als enige (en soms “enigste”) fiscalist op een kantoor is het wat lastiger. Natuurlijk moet je dan wel wat regelen qua AVG, geheimhouding enzovoorts. Ook moet je natuurlijk vooraf zeker weten dat iemand verstand van zaken heeft en er niet stiekem met jouw klanten vandoor gaat. Voor dat laatste ben ik niet zo bang, voor het eerste wel. Niet dat ik denk dat ik de enige fiscalist met verstand van zaken ben, integendeel, maar ik vind het gewoon zo moeilijk om iets aan iemand anders over te laten. Delegeren is niet mijn sterkste punt zeg maar. Misschien maak ik me dan wel zo druk, dat ik van de regen in de drup terecht kom. En dat terwijl ik alleen maar lekker van het zonnetje wil genieten…

Heleen Elbert

Motor & Fiscus #1 Wanneer mag een motor op de zaak?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.


In al de jaren dat ik nu al werkzaam ben als fiscaal-jurist, komt af en toe de vraag voorbij hoe het eigenlijk zit met de motor en de belastingen daaromheen. Net zoals bij elk onderwerp, is het niet zo moeilijk, als je maar weet hoe het zit. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat
de belastingwetten sneller veranderen dan het weer. Heb je vragen over dit onderwerp? Kom maar op! Ik aanvaard de uitdaging om er zoveel mogelijk te beantwoorden. De eerste heb ik zelf bedacht:

Wanneer mag je een motor eigenlijk ‘op de zaak’ zetten?

Eigenlijk mag je dat helemaal zelf weten, maar let op: er zijn fiscale spelregels. Het hangt er daarbij vanaf of je werkt voor een baas, of je zelfstandig ondernemer/ZZP’er bent of dat je werkt via je eigen BV.

Werken voor een baas

In dat geval bepaalt de baas of je een motor nodig hebt voor je werk. Is dat het geval, dan is het eigenlijk prima. Pas wel even op wanneer je tegelijkertijd een reiskostenvergoeding van de baas krijgt, dat kan problemen opleveren. Rij je met de motor van de zaak, dan heb je op die dagen natuurlijk geen recht op een onbelaste reiskostenvergoeding van de baas. Ben je zelf de baas of familie van de baas? Dan zal de inspecteur extra kritisch bekijken of je die motor wel echt nodig hebt.

Zelfstandig ondernemer/ZZP’er


Ben je inkomstenbelastingondernemer, dan moet je eerst even checken of je de motor wel voldoende voor de zaak gebruikt. Rijd je jaarlijks namelijk minder dan 10% voor de zaak, dan mag de motor niet op de zaak komen te staan. Kun je wel laten zien dat je die 10% zakelijke kilometers haalt, dan mag de motor op de zaak. Alleen in heel extreme gevallen (een heel erg duur exemplaar?) zou de inspecteur kunnen zeggen dat geen andere ondernemer het in zijn hoofd zou halen om zo’n motor op de zaak te zetten. In dat geval loop je het risico dat niet alle motorkosten aftrekbaar zijn.

Werken via je eigen BV

Heb je een BV, dan hoef je geen rekening te houden met die 10% grens die ik in de vorige paragraaf heb genoemd. Ook hier loop je eigenlijk alleen in extreme gevallen het risico dat niet alle kosten aftrekbaar zijn. Kortom, je mag best wel vaak een motor op de zaak zetten. Maar let op: daar moet je dan wel belasting over betalen. Hoe dat precies zit leg ik een andere keer uit.

Auteur: mr. H.A. Elbert

Geschreven voor Nieuwsmotor.nl

Autobelastingspecialist Heleen Elbert zet Auto & Fiscus voort

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.


Met ingang van 1 maart 2021 zit mr. Heleen Elbert aan het stuur van Auto & Fiscus. Het label en de gelijknamige website autoenfiscus.nl is per 1 maart 2021 door AMD automotive fiscalisten overgedragen aan Elbert Fiscaal.

Heleen Elbert is geen onbekende voor Auto & Fiscus. In de afgelopen jaren werkte zij al regelmatig samen met de naar de rijksoverheid vertrekkende fiscalist mr. Jan Rolleman. Onder andere bij fiscale trainingen, klantpresentaties bij autodealers en bij fiscale procedures. Heleen heeft een jarenlange staat van dienst. Begonnen als belastinginspecteur en daarna werkzaam bij landelijke adviesorganisaties, is zij inmiddels al weer zo’n 10 jaar als zelfstandig gevestigd adviseur actief. Heleen pakt graag de handschoen voor je op in een fiscale bezwaar- of beroepsprocedure, adviseert je rondom autobelastingen (maar ook voor bredere fiscale thema’s loopt zij niet weg), en staat het liefst voor een groep om het thema auto & fiscus tot leven te brengen met praktische tips.

Jan Rolleman draagt het stuur over aan Heleen Elbert

Noot voor de redactie: je bereikt Heleen Elbert via 0654358484 en Jan Rolleman via 0621873364