Speel tijdig in op einde aftrek monumentenpanden

Praktische duiding

Past je klant de fiscale aftrek voor het onderhoud van monumentenpanden toe? Deze verdwijnt waarschijnlijk per 1 januari 2019. Daarvoor in de plaats komt een subsidieregeling. Het is verstandig hier tijdig op in te spelen. Hieronder zetten we de aandachtspunten voor je op een rij:

  • De fiscale aftrekpost verdwijnt per 1 januari 2019.
  • Per 1 januari 2019 ontvangt de klant maximaal 35% subsidie op de instandhoudingskosten. Het gevolg is dat de klant per die datum geen vergoeding kan claimen voor kosten die met de woonfunctie te maken hebben, zoals kosten voor sanitair, verwarmingsinstallaties en elektrische installaties.
  • De bestaande Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) blijft bestaan. De eigen bijdrage van de klant gaat per 1 januari 2020 omlaag van 50% naar 40%.
  • De mogelijkheid om een laagrentende lening af te sluiten bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF) blijft bestaan.

Wil je klant investeren in de woonfunctie van zijn monumentenpand? Dan kan het verstandig zijn om dat nog in 2018 te doen. Voor de instandhoudingskosten kan uitstel voordelig zijn.

Bron(nen):

Auteur: mr. H.A. Elbert

Voor: Kluwer Avanzer

Neem contact met mij op voor meer informatie of een advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *