Uitstel van betaling tijdens de coronacrisis.

 

De coronacrisis kan er fors in hakken voor u als ondernemer. Uw omzet staat onder druk, uw debiteuren zullen moeite hebben met uw rekeningen te betalen, uw vaste lasten lopen door. Nu uw cashpositie strak managen is van het grootste belang.

Gelukkig heeft de Belastingdienst de mogelijkheid opengesteld voor alle ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor veel belastingsoorten. Het gaat om uitstel van betaling van onder meer aanslagen loonheffingen, omzetbelasting (btw), inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen, accijns en verbruiksbelastingen. De mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen was al verlengd tot 1 september 2020 en is onlangs verder verlengd tot 1 oktober 2020.

De Belastingdienst heeft gemeld dat de naheffingsaanslagen btw zijn verzonden. Deze naheffingsaanslagen bevatten ook een verzuimboete. Heeft u al uitstel van betaling gevraagd? Dan hoeft u geen actie te ondernemen. De Belastingdienst zal deze verzuimboete vernietigen. Heeft u nog geen uitstel van betaling aangevraagd? Dan kan dat alsnog.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag.

Lees verder

Speel tijdig in op einde aftrek monumentenpanden

Praktische duiding

Past je klant de fiscale aftrek voor het onderhoud van monumentenpanden toe? Deze verdwijnt waarschijnlijk per 1 januari 2019. Daarvoor in de plaats komt een subsidieregeling. Het is verstandig hier tijdig op in te spelen. Hieronder zetten we de aandachtspunten voor je op een rij:

  • De fiscale aftrekpost verdwijnt per 1 januari 2019.
  • Per 1 januari 2019 ontvangt de klant maximaal 35% subsidie op de instandhoudingskosten. Het gevolg is dat de klant per die datum geen vergoeding kan claimen voor kosten die met de woonfunctie te maken hebben, zoals kosten voor sanitair, verwarmingsinstallaties en elektrische installaties.
  • De bestaande Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) blijft bestaan. De eigen bijdrage van de klant gaat per 1 januari 2020 omlaag van 50% naar 40%.
  • De mogelijkheid om een laagrentende lening af te sluiten bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF) blijft bestaan.

Wil je klant investeren in de woonfunctie van zijn monumentenpand? Dan kan het verstandig zijn om dat nog in 2018 te doen. Voor de instandhoudingskosten kan uitstel voordelig zijn.

Bron(nen):

Auteur: mr. H.A. Elbert

Voor: Kluwer Avanzer

Neem contact met mij op voor meer informatie of een advies

Lees verder

Denk na over de fiscale bijtellingstoekomst van de elektrische auto.

Wil je klant een ander auto kopen? Beoordeel dan eerst wat de belastinggevolgen de komende jaren zijn. Zo is de elektrische auto jarenlang fiscaalvriendelijk behandeld, maar is er geen zekerheid dat deze auto in de toekomst dezelfde fiscaalvriendelijke behandeling houdt. Bovendien verschilt de fiscale behandeling op dit moment al, afhankelijk van de ouderdom van de elektrische auto.

Heeft je klant  al een elektrische auto uit de jaren tot en met 2016? Houd er dan rekening mee dat voor deze auto uiteindelijk een bijtelling van 25% gaat gelden. Voor auto’s uit 2017 of later geldt, na de gunstige eerste bijtellingsperiode, uiteindelijk een bijtelling van 22%. Het huidige kortingstarief van 18% geldt dus niet onbeperkt. Sterker nog, volgens de huidige wetgeving vervalt in 2021 elke korting op de bijtelling, voor zowel auto’s met een datum eerste toelating in 2021 als voor auto’s met een eerdere toelating. Dit betekent dat al in 2021 bepaalde elektrische auto’s een bijtelling van 25% of 22% krijgen. Dit is alleen anders als op dat moment de eerste bijtellingsperiode nog loopt. Houd hiermee ook rekening als je klant overweegt om een nieuwe of gebruikte elektrische auto te kopen. Voor nieuwe auto’s maakt het daarbij ook nog uit of deze uit 2018 of 2019 komt. Vanwege eventuele wachtlijsten voor elektrische auto’s is het verstandig om hier op korte termijn over na te denken.

De bijtellingsregels staan in principe vast tot en met 2020. Houd er echter rekening mee dat er mogelijk nog tussentijdse aanpassingen plaatsvinden. Meer duidelijkheid hierover wordt voor de zomer verwacht als de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie van de autoregelingen bekend worden. Een langetermijnvisie op het stelsel van autobelastingen start ten slotte eind 2018.

Auteur: mr. H.A. Elbert
Geschreven voor Kluwer Avanzer Advies
Lees verder