Elbert Fiscaal - Belastingzaken en fiscaal advies

Revolutionaire uitspraak: ondernemersvrijstelling erf- en schenkbelasting ook voor niet-ondernemers en beleggingsvermogen?

De Rechtbank in Breda heeft onlangs aangegeven dat er bij de toepassing van de BOR/BOF (een vrijstelling voor te schenken of erven ondernemingsvermogen bij bedrijfsopvolging) sprake is van discriminatie. Dit omdat deze regeling wel geldt voor ondernemingsvermogen, maar niet voor ander vermogen. In een grijs verleden heeft de staatssecretaris namelijk verklaart dat een 100% vrijstelling (zoals nu deels geldt) een ongelijke behandeling van gelijke gevallen oplevert. Deze revolutionaire uitspraak kan de schatkist veel geld kosten. Het is daarom te verwachten

Lees verder