Elbert Fiscaal - Belastingzaken en fiscaal advies

Prinsjesdag en de toekomst van de auto van de zaak

Prinsjesdag, een moment om stil te staan bij de ontwikkelingen op het gebied van de auto van de zaak. Wat staat de zakelijke rijder te wachten? De staatssecretaris heeft een en ander verduidelijkt in zijn Autobrief II en zijn reactie op de maar liefst 72 Kamervragen over dit onderwerp. Ik ga hieronder kort op de ontwikkelingen in.

Lees verder

Zelf klussen aan pand leidt tot aftrekpost

Als ondernemer hebt u te maken met twee ‘sferen’: de zakelijke sfeer en de privé sfeer. Maakt u winst in de zakelijke sfeer, dan is dat meestal belast, terwijl winst in de privé sfeer vaak onbelast is. Andersom geldt dat echter ook: een zakelijk verlies levert mogelijk een aftrekpost op, een privé verlies meestal niet.

 

Het onderscheid kan fiscaal dus nogal wat uitmaken. In een onlangs door de rechter gedane uitspraak gaat

Lees verder

Hoge Raad: verleend uitstel verlengt ook de 12-jaarstermijn

Op 14 augustus jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de 12-jaars navorderingstermijn verlengd mag worden met het verleende uitstel.
De Belastingdienst kan alleen in uitzonderingsgevallen op uw definitieve aanslag terugkomen. Bijvoorbeeld wanneer u onjuiste gegevens hebt vermeld in uw aangifte of wanneer u had kunnen weten dat de aanslag niet juist was. De termijn waarbinnen de Belastingdienst niet betaalde belasting kan navorderen of naheffen is echter aan grenzen gebonden. Dit is onder meer geregeld in artikel 16 AWR.
Lees verder