Elbert Fiscaal - Belastingzaken en fiscaal advies

Prinsjesdag en de toekomst van de auto van de zaak

Prinsjesdag, een moment om stil te staan bij de ontwikkelingen op het gebied van de auto van de zaak. Wat staat de zakelijke rijder te wachten? De staatssecretaris heeft een en ander verduidelijkt in zijn Autobrief II en zijn reactie op de maar liefst 72 Kamervragen over dit onderwerp. Ik ga hieronder kort op de ontwikkelingen in.

Lees verder

Zelf klussen aan pand leidt tot aftrekpost

Als ondernemer hebt u te maken met twee ‘sferen’: de zakelijke sfeer en de privé sfeer. Maakt u winst in de zakelijke sfeer, dan is dat meestal belast, terwijl winst in de privé sfeer vaak onbelast is. Andersom geldt dat echter ook: een zakelijk verlies levert mogelijk een aftrekpost op, een privé verlies meestal niet.

 

Het onderscheid kan fiscaal dus nogal wat uitmaken. In een onlangs door de rechter gedane uitspraak gaat

Lees verder