Elbert Fiscaal - Belastingzaken en fiscaal advies

Btw correctie auto van de zaak per 1 juli a.s. gewijzigd

Met ingang van 1 juli 2011 verdwijnt het onderscheid in de btw-heffing tussen het privégebruik van een auto van de zaak door ondernemers en werknemers. Daarnaast worden de woon-werkkilometers in de btw in het vervolg weer gezien als privékilometers. Deze ingrijpende wijzigingen zijn inmiddels goedgekeurd door de Ministerraad. Het laatste nieuws is dat 

Lees verder

Toezegging staatssecretaris bij samenwonende broers en zussen; meerrelaties

Vanaf 1 januari 2010 kunt u nog maar met een persoon tegelijk samenwonen, althans, u kunt maar een persoon aanwijzen als de partner die recht krijgt op de hoge partnervrijstelling bij uw overlijden. Dit is lastig als u met meer dan een persoon samenwoont, bijvoorbeeld bij samenwonende broers en zussen. De staatssecretaris komt nu met een oplossing voor een (deel) van dit probleem.

Lees verder

23 juni a.s. cursus autobelastingen, bent u nog helemaal up to date?

In de Nederlandse autobelastingen volgen de ontwikkelingen elkaar in een hoog tempo op. Wat vorig jaar nog actueel was, is nu alweer achterhaald door de zoveelste wetswijziging of nieuwe jurisprudentie. In hoeverre bent u nog op de hoogte van de bijtelling en de mogelijkheden om de bijtelling te voorkomen? Hoe zit het met de voordelen van een milieuvriendelijke auto? Wat weet u van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de btw-correctie, de bestelbussen en de autodealerregeling? Bent u op de hoogte met de nieuwe ontwikkelingen in de BPM?

Lees verder