Gebruik geschorste auto: aanslag

De rechter kent geen medelijden. Ook al gebruikt u uw geschorste auto maar een paar minuten. Het gevolg is dat u meestal over het hele voorafgaande jaar (vier kwartalen) MRB moet betalen met waarschijnlijk ook nog een boete op de koop toe.
Dat er altijd nog automobilisten zijn die dit risico, bewust of onbewust, willen lopen, blijkt uit het volgende praktijkgeval waar de automobilist tegen een naheffing van € 635 en een boete van nog eens € 635 opliep voor een kortdurend gebruik van zijn geschorste auto.

Lees verder

Bestelauto of personenauto?

Ook een gewone bestelauto kan vaak gebruik maken van een tarief dat voordeliger is dan het personenautotarief voor de MRB en de BPM. De eisen die aan een bestelauto worden gesteld zijn streng en er valt bijna niet over te twisten. Verandert u iets aan de auto, dan kunt u dus opeens ongewild uw bestelauto hebben omgetoverd tot personenauto met alle financiële gevolgen van dien.

Lees verder