De forfaitaire afschrijvingslijn in de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) is per 1 juli 2012 aangepast. Deze forfaitaire BPM-afschrijvingslijn wordt ook gebruikt bij de berekening van de omzetbelasting voor gebruikte auto’s. Vanwege deze wijziging moeten veel ondernemers hun geautomatiseerde systemen aanpassen. Tot 1 oktober 2012 mag u

Lees verder