Autobelastingen 2016 bekend gemaakt!

Zojuist heeft staatssecretaris Wiebes het autobelastingbeleid voor het jaar 2016 bekend gemaakt:

Staatssecretaris Wiebes introduceert voor het tussenjaar 2016 een halftarief in de MRB voor (semi)elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram. Hierdoor worden deze auto’s ook in 2016 fiscaal gestimuleerd. De bestaande gewichtscorrectie van 125 kilo voor alle hybride en (semi)elektrische auto’s blijft gehandhaafd.

Daarnaast handhaaft de staatssecretaris de 7%-bijtellingscategorie. Deze categorie zal in 2016 gelden voor volledig elektrische auto’s. In de overige bijtellingscategorieën vinden de volgende wijzigingen plaats:

• De categorie van 14% bijtelling zal gelden voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 t/m 50 gram.

• In de categorie van 20% bijtelling vallen auto’s met een CO2-uitstoot van 51 t/m 79 gram.

• De categorie van 25% bijtelling zal gelden voor auto’s met een CO2-uitstoot van 80 gram of meer.

Hierbij geldt dat leasecontracten die voor 1 januari 2016 zijn aangegaan, onder het huidige bijtellingsregime blijven vallen. Lopende leasecontracten worden gerespecteerd met een maximum van 60 maanden.

Lees verder

Nieuws over de Autobrief 2.0: binnenkort Nota van Wijziging Belastingplan 2015!

Gisteren heeft staatssecretaris Wiebes laten weten dat we tot medio 2015 moeten wachten op de reeds lang beloofde Autobrief 2.0. We moeten dus nog even geduld hebben voordat we weten wat het nieuwe bijtellingssysteem wordt voor de auto van de zaak en welke andere wijzigingen ons staan te wachten op autobelastinggebied. Deze wijzigingen gaan dan waarschijnlijk in per 1 januari 2017 in plaats van per 1 januari 2016. Omdat veel bestaande regelingen per 2016 eindigen, ziet Wiebes de noodzaak van helderheid op korte termijn. In de woorden van Wiebes: “De verlaagde bijtellingspercentages voor elektrische voertuigen en de vrijstelling in de MRB voor zeer zuinige auto’s (…) komen (HE: zonder nadere wetgeving per 2016) te vervallen. Verder vereisen de snelle technologische ontwikkelingen op het terrein van CO2–uitstoot net als de afgelopen jaren een aanscherping voor het jaar 2016 om de belastinginkomsten op peil te houden en meer marktverstoring te voorkomen.” Hij belooft dan ook binnenkort met een voorstel te komen voor het overgangsjaar 2016. Dit voorstel verschijnt in de vorm van een Nota van Wijziging op het Belastingplan 2015.

We houden u op de hoogte!

Auteur: mr.H.A. Elbert
Bron: Brief MvF d.d. 15 oktober 2014.

Lees verder