Wanneer is een geschenk klein genoeg voor de geschenkenregeling?

Geeft de werkgever een geschenk dat te maken heeft met de dienstbetrekking, dan is dat belast. Heeft een geschenk niets te maken met de dienstbetrekking, dan is het niet belast. In een nieuw besluit geeft de staatssecretaris een handvat om te bepalen of het geschenk nu wel of niet te maken heeft met de dienstbetrekking. De Belastingdienst neemt in elk geval aan dat geen sprake is van loon

Lees verder

Nieuw loonbesluit: wat is een mobiele telefoon?

Voor de praktijk is het belangrijk om te weten of iets nu een mobiele telefoon is of een computer. Dit omdat de belastingheffing verschillend is. Wil een werkgever zonder belastingheffing een telefoon aan zijn werknemer ter beschikking stellen, dan is het meestal al voldoende dat die telefoon (een communicatiemiddel) minimaal 10% zakelijk wordt gebruikt. Is het geen telefoon maar een computer, dan is minimaal 90% zakelijk gebruik nodig. Om duidelijk te maken of de moderne mobieltjes met internet en andere gadgets voor de belastingheffing telefoons zijn, of computers, gaat de staatssecretaris in het nieuwe loonbesluit uitvoerig op dit onderwerp in. Hij

Lees verder

Spaarloonregeling afgeschaft?

Vanaf 1 januari 2012 kunt u geen bedragen meer storten op uw spaarloonregeling. Uw spaarloonregeling blijft nog wel bestaan, maar zal in de toekomst vanzelf verdwijnen. De jaarlijkse uitkeringen van bedragen leiden er, zonder stortingen, automatisch toe dat alle spaarloonregelingen na een aantal jaren leeg zijn. Let op: betaalt u jaarlijks uw lijfrente vanaf uit uw geblokkeerde spaarloon?

Lees verder