Bijzondere regelingen btw-correctie auto? Nog even geduld…

Per 1 juli 2011 is de btw-correctie voor de auto van de zaak ingrijpend gewijzigd. Zie ook ons bericht van die datum. Door deze wijziging is ook de koppeling met de bijzondere regelingen voor de autobranche en de doorlopend afwisselend gebruikte bestelauto verdwenen. Hiervoor komt waarschijnlijk een nieuwe regeling.

Lees verder

Wanneer is een geschenk klein genoeg voor de geschenkenregeling?

Geeft de werkgever een geschenk dat te maken heeft met de dienstbetrekking, dan is dat belast. Heeft een geschenk niets te maken met de dienstbetrekking, dan is het niet belast. In een nieuw besluit geeft de staatssecretaris een handvat om te bepalen of het geschenk nu wel of niet te maken heeft met de dienstbetrekking. De Belastingdienst neemt in elk geval aan dat geen sprake is van loon

Lees verder

Nieuw loonbesluit: wat is een mobiele telefoon?

Voor de praktijk is het belangrijk om te weten of iets nu een mobiele telefoon is of een computer. Dit omdat de belastingheffing verschillend is. Wil een werkgever zonder belastingheffing een telefoon aan zijn werknemer ter beschikking stellen, dan is het meestal al voldoende dat die telefoon (een communicatiemiddel) minimaal 10% zakelijk wordt gebruikt. Is het geen telefoon maar een computer, dan is minimaal 90% zakelijk gebruik nodig. Om duidelijk te maken of de moderne mobieltjes met internet en andere gadgets voor de belastingheffing telefoons zijn, of computers, gaat de staatssecretaris in het nieuwe loonbesluit uitvoerig op dit onderwerp in. Hij

Lees verder